Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3
Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Tereza Liberec (IP)
Datum: 2005-06-10, 08:45
Ahoj, už jsou to 3 dny co jsme nechali vykastrovat naší Julinku. P?ed m?sícem za?ala hárat, tak jsme jí nechali ukon?it ?íji. Poté se jí ud?lala na krku bouli?ka (velikost t?ešn?) ze dne na den.
Za?ala brát antibiotika a po 5 dnech šla na kastraci. Bouli?ka se zmenšovala, dnes mi p?ipadá, že se zas trochu zv?tšila. Veteriná? neví co to je, ale vypadá to, že od uzlin. P?ipadá mi (protože p?ed kastrací prskala), že byla nastydlá.
Te? bere dál antibiotika a za týden jdeme na stehy, tak jí to snad zmizí. Nesetkali jste se n?kdo s tímto problémem? dík zadravím.T

n+bul+Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 21.06. v 12:54.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-06-10, 13:29
Co zkusit jeste jineho vweta - kdyz tenhle nevi? Nebo on to muze konzultovat s jinym..
Jinak ti neporadim.. Moje Piskvorka mela taky bouli na krku, ale to bylo neco jineho a navic mi na to zemrela. Jeden vet to lecil jako rakovinu, tak jsem sla jeste jinam (rada tady z fora) a tam ji z toho vytahl hnis - kterej zkontrloval. Ale bylo to uz stejne pozde :(
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: aronka (IP)
Datum: 2005-06-10, 14:37
Ur?it? jdi za jiným vetem, podle mne je to zanícená uzlina. Soudím tak z toho, že po antibiotikách se zmenšila. Chce to antibiotika podle citlivosti, kterou ur?í bu? punkcí uzlinky, nebo rovnou širokospektrální. Hlavn? ne?ekej, aby se jí to nerozjelo, je te? hodn? oslabená.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-06-23, 21:24
Zdravím,nevím, jak to máš s tou bouli?kou, ale nenechávej to jen tak. M?j Miloušek má taky bouli?ku pod ouškem a bohužel má nádory mízních uzlin. Tím T? samoz?ejm? nechci strašit, jen opravdu vyhledat odborníka v?as. A? jste fit!!!!!

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-19, 15:25
Tak, cht?la bych se zeptat, jestli n?kdo nemáte n?jaký nápady, co by mohla bejt bouli?ka na krku. Jonášovi (od mámy) se objevila pár dní po o?kování vztekliny (cca 3 tejdny zpátky) na krku u brady bouli?ka. Nejsou to uzliny bych ?ekla, p?ijde mi to spíš nalepený na k?ži zevnit?, nevim, jak to popsat. je trochu tvrdá, po?ád stejn? velká, fre?ák se chová furt stejn?, žere, hraje si, žádný zmánky nemoci na n?m fakt vid?t nejsou, je mu asi 6 m?síc?... Máma s nim byla u vetky, ta mu vzala vzorek z toho na cytologii, ale ješt? furt nejsou výsledky. Akorát to prej neni tukový. To je všechno, co byla schopná ?íct :-/ a jinak bouli?ka se nem?ní, nezv?tšuje, nezmenšuje... nebolí ho to (?ekla bych, když mu na ní šahám, nevadí mu to...)... Nevíte n?kdo, co by to mohlo bejt?
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-19, 15:43
Rynn a nemohlo se mu tam n?co malýho zapíchnout pod kúži a to se pak opouzd?ilo? Nebo zarostlej chlup?
Vl?ákovi sme našli asi p?ed 3 lety néco podobnýho, skoro na stejným míst? jak píšeš, velikosti asi jak malinkej sušenej hrášek. Vet tenkrát ?ekl, že to vypadá na tukový, nemáme to ?ešit, jen pozorovat. Že se mu tam mohlo n?co píchnout t?eba jak oni jezdí venku po krku. Asi po roce bulka najednou sama zmizela.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-19, 16:26
Johana- ty jo, až po roce? :-O no, možný to je... fakt to nevypadá, že by mu n?co v?tšího bylo, p?ebírá, nehubne, žere, valí se (je tlustej, moc b?hat nem?že :)))... Tak uvidíme podle tý cytologie... Kdyžtak zajedem za Chyldou, no.... :-/ taky jestli se jí poda?ilo vzít dostate?n? velkej vzorek....
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2008-11-19, 22:37
?asto se stává, že se ucpe vývod slinné žlázy. Slinných žláz je n?kolik (p?,pod?elistní,pojazyková...)..
Pokud se z r?zných p?í?in (mechanické - útlak pop?. zán?t tkán? v okolí, chemické - složení slin...) ucpe vývod, slinná žláza produkuje dále, ale sliny neodtékají a sekret se hromadí ve žláze ve form? "bolui?ky až boule"... a dále nastane zán?t (když se n?kde n?co hromadí a nemá, je z toho vždy zán?t). V tomto p?ípad? jde o cystu.

Jinak boule na krku m?že být benigní nebo maligní a m?že vycházet z jakékoli tkán?, která na krku je:
K?že, podkoží, tuk, vazivo, cévy, sval, nerv,uzlina.
Boule m?že být také abcses (ohrani?ené zán?tlivé ložisko i bez celkových p?íznak?) nebo cysta.
P?esnou diagnózu by s ur?itostí m?la ?íct biopsie (?asto sta?í aspira?ní - jehlou natáhnou ?ást obsahu...).
Biopsie odhalí p?vod tkán? který bouly zp?sobuje. Pokud jde o absces nebo cystu, tak biopsie neodhalí pro? tam je (odkud).
Pokud jde o absces je nutná excize a ATB pokud jde o cystu (v?tšinou nezán?tlivá) je nutné rovn?ž odstran?ní, ale stejn? je nutné dopátrat sepro? se abcses nebo cysta vytvo?ili...Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Pavla Z dne 19.11. v 22:44.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-20, 09:10
Rynn, když mi tenkrát vet ?ekl, že je to tukový a nemám to ?ešit, tak sem to jen furt pozorovala. Bylo to jakoby zespoda kúže, pohyblivé s kúží, necitlivé. N?co podobného mám já na p?edloktí, píchl se mi tam chlup z kaktusu, nešel vyndat, ud?lala se mi tam tuková malinká kuli?ka....a už p?es rok je to furt stejný.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-20, 09:32
Johano, no takový mi to práv? p?ijde, p?irostlý zespoda ke k?ži....
Pavlo, ona mu z toho vzorek brala, ale jenom na ctologii prej. A šlo jí to špatn? nabrat, že ta bouli?ka byla hodn? tvrdá, tak že nešla skoro propíchnout. Na druhou stranu to asi neni tak úpln? fret?í vetka, sice tam nejsou špatný, ale kdyžtak to stejn? bude na Chyldu nebo Hnízda, no :(
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2008-11-20, 10:37
Rynn, Když píšeš na krku u brady, m?žeš to n?jak trochu víc up?esnit - lokalizovat? Roste to n?kde v t?sné blízkosti dolní ?elisti? A je to fixováno k podkoží? Ke k?ži ano, to píšeš. A jak moc tvrdá je ta bouli?ka? Zdá se Ti to jako vypln?né tekutinou? I cysta je n?kdy velmi tvrdá, ale to by veteriná?ka asi napíchla... Jak vypadá k?že nad bolui?kou? Vylisalá, zarudlá nebo úpln? normální? A opravdu se nezv?tšuje? Díky

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-20, 10:48
Pavlo, má to na stran? v místech, kde je normáln? uzlina na krku, ale uzlina to ur?it? neni :-/
Tvrdý to na pohmat n?jak extra neni, prost? normáln?, tekutina v tom pdole mýho neni. Doktorka to nakonec napíchla, ale trvalo jí to. Je to MVDr., která d?lala na Šejdru, ale na fretky se nespecializuje. Bouli?ka je velká tak cca 1 cm na 1 cm, v?tší ur?it? ne. Te? jsem Jonáše nevid?la, ale p?edtim jsem tu prohmatávala n?kolikrtá a m?l jí pokaždý stejn? velkou. K?ži na tom má úplbn? normáln?, srst taky, vid?t to neni v?bec. Jo, p?ijde mi ta bouli?ka trošku plochá, ne úpln? kulatá. Uvidim ho zejtra, tak kdyžtak zase podám bližší info...
A k podkoží podle mýho fixovaná neni, dá se jakoby "podhmátnout", nevim jestli celá (on moc dlouho nevydrží se nechat ošmatlávat), ale z v?tší ?ásti ur?it?. Prost? neni p?irostlá ke krku zevnit?, jenom ke k?ži, ale to je jenom m?j pocit, no :(
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-20, 10:54
Rynn, tak to Vl?ák ji mn?l o dost menší a jako by až na kúži pod krkem, kde je ta kúže volná, bylo celkem hmatné že k ni?emu krom kúže p?irostlá neni.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-20, 10:59
Johanko, já nevim, jak p?esn? velkou, ale do centimetru maximáln?. A Jouda má tu k?ži volnou všude, on je takovej tlus?ou?kej... já ho zejtra ješt? po?ádn? ochmatám, zkusim vyfotit, ale ono to asi nebude vid?t, protože ta bouli?ka taky neni n?jak vid?t, spíš pohmatem jenom no :-/
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2008-11-21, 12:21
Je mi divné, že vet nezjistí co to je. Ale aby to vyndali, na to by museli uspávat a každá narkóza je riziko. Já nevím, ale jestli se to nezv?tšuje, nejeví to lokální známky zán?tu a Jonáš nemá žádné jiné celkové p?íznaky, tak bych to zatím jen sledovala. Ale p?i zv?tšování bych už okamžit? trvala na diagnostice.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-21, 14:04
Pavlo, p?esn? tak jak to píšeš nám to taky tenkrát ?ekl vet :-)....a bulka sama zmizela :-)
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2008-11-21, 14:32
Tak to je fajn, že zmizela :-).

Já se peru už t?i m?síce s Ferencí?kovou bradavicí na levé lopatce,která rychle rostla a krvácela. Kapu to dvakrát d?nn? roztokemna bradavice (Duofim) a zdá se, že je na ústupu. Chirurgické ?ešení s narkózou kv?lu bradavici jsem odmítla. Cht?la jsem vylou?it, zda-li to není maligní útvar biopsií, ale riskovat u p?tiletého fre?áka kv?li bradavici narkózu, to ne...

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-21, 14:47
Pavlo, já si na ruce krásn? zlikvidovala bradavici lapisem a tekutinou z lastovi?níku [www.veronica.host.sk] . U fretky by to nešlo?
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2008-11-21, 15:14
Ur?it? to funguje stejn? i u fretky. Bradavice jsou virového p?vodu, a myslím, že ty p?vodci budou hodn? podobný možná i stejný.
Když neusp?ju do vánoc, tak najedu na Tvou metodu :-). D?kuju

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-21, 16:43
Bouli?ku zkontroluju za pár hodin a dám v?d?t :) te? letim z práce cvi?it a pak za rodi?ema a Jonáškem.... tak se ozvu, jak to vypadá....
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-21, 22:07
Takže, bulka je asi centimetr pod pravym ouškem, spíš plochá, tvrdá, jakoby složená ze dvou nebo ze t?í bouli?ek, prost? ?lenitá. Velká asi 0,5x1 cm, p?irostlá jenom ke k?ži, ne ke krku jako takovýmu (nevim, jak to nazvat). K?že i srst naprosto normální (srst dost hu?atá, bouli?ka vid?t vážn? neni)... To je výsledek mého pozorování....
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-24, 09:23
Tak, jsou už výsledky cytologie, kopíruju sem mail od MVDr....

došly nám výsledky cytologie. Jedná se s nejv?tší pravd?podobností chronickou paniculitis, delší dobu trvající zán?t tukové tkán?. Myslím si, že došlo ke kousnutí, nebo zran?ní v daném míst? a následné zán?tlivé reakci tukové tkán? v podkoží. Trvá- li takový proces delší dobu, m?že dojít k opouzd?ení vazivem pop?. i ke kalcifikaci, proto byl útvar tak tuhý.
Ráda bych se zeptala, jak se bouli?ka nyní vyvíjí. Je stejn? velká, nebo se zmenšuje? Kdyby bouli?ka nemizela, nebo došlo k jejímu zv?tšování tak se ur?it? stavte na kontrolu, kdyby došlo k postupnému zmenšování, jen bouli?ku pravideln? kontrolujte n?ž zcela zmizí.


Takže to asi momentáln? necháme bejt a až p?jde máma s Tobiášem na preventivku, vezme Jonáše i mail s sebou, a? se na to podívá i Chylda....
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-07-16, 18:50
Ahojte, v?era ve?er jsem se mazlila se svou sou?asnou "maminkou" Houminkou. objevila jsem jí na boku, u lopatky bouli?ku, tak jsem docela vyd?šená. Nevím jak je tam dlouho, bohužel. Bulka je dob?e uchopitelná. je nad žebry... P?ed týdnem byl p?ítel s Houmí na o?kování, dávali jí injekci na tuhle stranu, prýýý. Vím že je to tak u lidí, ale nevím co u fretek, je možné že je to z o?kování? A p?ípadn?, za jak dlouho by to v tomto p?ípad? m?lo zmizet a já mám za?ít šílet. Dík

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-16, 19:45
M?že to být z o?kování, moje fre?ata loni m?la po o?kování bouli?ky mezi lopatkami, pak jim to prasklo a hnisalo a hodn? dlouho se to hojilo p?es to, že jsem mazala dost drahou masti?kou. Nakonec se to zahojilo, zarostlo, a nebylo nic vid?t.
A m?j fre?ák nedávno m?l taky bouli?ku, cystu na zádech, kousek pod lopatkami, byla v tom ?irá tekutina, žádný hnis, jednou to bylo odsáté jehlou (a práv? se zjistilo, že v tom nic není), pak se to za ?as objevilo znovu, menší, znovu jsme odsáli, s tím, že kdyby se to objevovalo znovu, bude to pot?eba roz?íznout, sice se bouli?ka objevila znovu, ale už malinká, pak se vst?ebala a od té doby je klid (klepu na d?evo).
Pokud je bulka jen pod k?ží a dob?e uchopitelná, tak i kdyby to bylo n?co jiného, tak je velká šance, že to bude t?eba tuková bulka (fretky je mají relativn? ?asto), nebo n?co podobn? neškodného. Každopádn? to sleduj a pokud se to neza?ne brzo samo zlepšovat, tak k vetovi, aby zjistil, co je to za?.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-17, 01:41
Já mám s bouli?kami po o?kování trochu jinou zkušenost. Objeví se jim ihned, jak vet vst?íkne látku. Sta?í p?l hodiny masírovat do stran a je to pry? a už se to ani po týdnu neobjeví.

Žabko, zajímalo by m?, ?ím jsi o?kovala? Já o?kuju všechny svoje fretky vždycky nobivacem a nikdy žádnej problém, nikdy boule d?lší dobu a nebo nedejbože taková reakce, jako u tebe a nikdy žádná reakce. Jen jednou jsem m?la reakci (zvracení, oteklost), ale to bylo po vanguardu.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-17, 09:50
Petra P.: Byl to práv? vanguard, nechala jsem se p?esv?d?it k o?kování proti leptospiróze (ješt? jsem nem?la dost informací) a takhle to dopadlo. M?la to všechna mlá?ata, která tím byla o?kovaná, projevilo se to až po týdnu nebo týdnu a pár dnech, n?která už byla u nových majitel?, u m? v tu dobu byla dv?, u jednoho se to projevilo po týdnu, u druhého ješt? o t?i dny pozd?ji. Psala jsem o tom ve vláknu o o?kování. Nevím, jestli to bylo jen látkou, nebo i špatným zp?sobem aplikace, letos o?kuju biocanem a máme ho v lednici a píchá jim to máma (je zdravotní sestra).

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-17, 10:49
Žabka - tak to jo.. Já m?la Vanguardem o?kovaný fre?ule dv?, jedna byla o?kovaná od chovatele Biocanem, jenže v tý dob? jsem ješt? v?d?la o o?kování nula nula nic a tak mi jí nao?kovat Vanguardem a po roce pak znova a to byla ta reakce a druhej je starší odloženec.Jak se mi ta jedna osypala, tak jsem je za?ala o?kovat Nobivacem taky. Cht?la jsem dodržet to, jak se ?íká, že má být fre?ule o?kovaná celý život jednou vakcínou.. Pak jsem n?kde našla v registru fre?uli, co po o?kování Vanguardem zem?ela.. Díky za info :)
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-17, 13:51
petro,

problém je v tom, že n?kdo ?íká - o?kovat po?ád jednou vakcínou, a n?kdo zas naopak st?ídat. po?ádn? tomu nerozumím, tak možná nebudu p?esn? interpretovat d?vod. ale jestli jsem to moc nezvorala, je asi ten, že na o?kovací látku nem?že vzniknout alergická reakce napoprvn?, protože nemá co alergizovat. vždycky až napodruhé, t?etí, atd. takže by se prý m?lo st?ídat, aby se alergické reakci (p?ípadn? až šoku) p?edešlo.
tak si vyber :o)

já sama nejsem ideální ani vzorný chovatel - o?kuju biocanem, psinku spolu se vzteklinou a nest?ídám. jen vždycky ?íhám jak ost?íž, jestli se n?co ned?je :o)

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-17, 14:00
No já je práv? taky nest?ídám, o tom, že by se st?ídat m?li, jsem nikdy nic neslyšela.. O t?ch reakcích na druhý a další ano. Takže vždycky ?íhám v ?ekárn? pak ješt? p?l hodinky... Tak jsme na tom stejn? :)
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-07-17, 16:57
žj??? no tak koukám, že si možná p?kn? užiju. Bohužel jsem nebyla s malou já, tak jsem to o?kování po?ádn? nevnímala a hned nezkontrolovala tak nevim jak to tam má dlouho. ale myslím že to tam p?ed o?kvoánim nem?la... V?era jsem navíc našal 3x nazvraceno v kleci. Nevím, zda jí bylo špatn? z tepla pa? v byt? máme d?sný vedro nebo co to bylo netušim. je fakt že si vysypává v kleci granulky, poleje je vodou, a jestli se n?jaká zkazila a ud?lalo se jí z toho špatn?... nevim. žere, kouše m?, lítá, stále normální falešnka. no zkusim tu bulku masírovat. je pohyblivá z k?ži, taková šišatá, evidentn? jí to nebolí, spíš má ráda masáže :-D No pokud to do týdne nezmizí pojedu k vetovi. Snad je na tz špatné boule ješt? mladá :-(

Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist