Jít na stránku:  Předchozí123Další
Aktuální stránka:2 z 3
Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-07-17, 16:59
Ježiši, te? na to koukam, nao?kovali í tim Vanguardem. Já se z toho normáln?. Prosím , m?žete mi hodit odkaz na n?jak=é info na tuhle vakcínu, co mám hlídat a tak? Já z toho už zešílim

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-17, 17:15
Odkaz nevím, ale hlídej fretku, jak se chová, jestli pije, jí, není apatická. Kdyby n?co, tak jet k dobrému vetovi.
Jestli bude mít to samé, jako moji, tak to nevypadá hezky, bouli?ka praskne a pak to hnisá a d?lá se tam strup a ten se blb? hojí, m?že to hnisat znovu, ale bylo to jen povrchové, nic extra vážného, jen se to muselo dezinfikovat a mazat. Ale po?ád lepší bole po o?kování, než nádor.
A moje malá polotcho?ice te? m?la oškliv? poran?nou hlavu, Brusinka jí vyrvala kus chlup? i s k?ží, asi jak ji tahala do boudi?ky, a pak jí to ješt? rozlízala hrozn? do hloubky a hnisalo to a bylo to hluboké, ale našt?stí už se to zahojilo a pomalu rostou i nové chlupy, takže malá už je od p?edv?erejška s mámou a sourozenci, musela jsme ji mít skoro dva týdny odd?len?, bylo to opravdu ošklivé zran?ní. Oproti tomu ty lo?ské bouli?ky byly prkotina, i když se hojily mnohem dýl.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-07-17, 18:57
no já jezdím normáln? k jinému, a ten je dál. Mám te? brigádu tak moc nestíhám, a ?ekla jsem si že nám p¨_.m,?žýáíé osta?í bližší vet. no nedala jsem p?íteli info no:-( No budu ji hlídat, už je to týden po o?kování a vše je v po?ádku. Až na tu boulz no. Tak d?kuju :-)

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-17, 22:31
Houmí, bylo tu dost obsáhlé téma s názvem "O?kování - reakce" nebo tak n?jak, ale taky to te? narychlo nemúžu najít. Skus vyhledáva?.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-07-25, 15:10
Ahoj, tak Vámi nabízené vlákno jsem našla a zase jsem se p?kn? vyd?sila :-( Každopádn? fre?ulce se bouli?ka za?ala zmenšovat, kdyždý ve?er jsem jí to rozmasírovala. Stále tam n?co malého má, je to velké asi jako korálek, kolikrát to už ani nem?žu najít, tak to snad bude dobré. Už ani nezvracela. Jen ta faleška jí ne a ne p?ejít :-D P?estávám mít cit v rukou jak je mám rozkousané :-D Ale dobrá zprava je, že jsem dnes zpozorovala náznak hry, tak snad faleška zmizí aniž by vpadla op?t do ?íje. Ješt? jednou moc d?kuju :-)

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-05, 23:07
Nedá mi to....


Dneska jsem žofce objevila na b?íšku (p?ímo
uprost?ed, dá se ?íct na jizv? po kastraci)p?esn?
ohrani?enou bulku o velikosti hrášku. P?ísahám, že o
víkendu tam nebyla...a v?era jsem si taky ni?eho
nevšimla. Zítra jdeme na veterinu, ale rad?ji bych
ráda v?d?la, co všechno by to mohlo být...napadla
mne tuková bulka, kýla, nádor...jsou i další
možnosti?

Jaká vyšet?ení by jí m?li ud?lat?

Tak trochu stahuju kalhoty aniž bych vid?la brod
(ano martino, chlap taky v nedohlednu), ale radši
mít víc informací...

Díky p?edem
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-06, 09:14
Aniii, je ta bulka pohyblivá s kúží nebo ne?

Jestli ne, tak snad p?ijde v úvahu n?která z t?ch 3 možností co píšeš.

Jestli se to hýbe s kúží, mohlo by jít o jakousi cystu která se d?lá na spodní vrstv? kúže, je napln?ná tekutinou a ?asem sama praskne a vyte?e do podkoží (pak se v?t?inou ud?lá znova). Bývá to u dosp?lých a hlavn? starších fretek. Vl?ák jednu takovou cystu má. Info nemám ze své hlavy ale od MVDr. Pun?ochá?ové, která Vl?ákovi tu cystu (je také velikosti menšího hrášku) prohlížela.

Vyšet?ení...no nevim, ale zas asi v závislosti od toho jestli je to pohyblivé nebo ne. Když ne tak snad sono v tom míst?, p?ípadn? snad punkci...ale to bude vet v?d?t lépe jako já.

Držim palce! Pak písni jak ste dopadli.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-06, 17:49
Tak jsem se trefila,je to kýla...asi bych Žofce m?la tu posilovnu zakázat:-D v úterý jde pod n?ž...
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-06, 17:53
Aniii, budem moc držet palce!!!
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-06, 18:51
Johanko, díky :)
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-06, 19:30
Aniii a dej v?d?t jak se fre?ule po operaci má.
Kam jdete?
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-06, 19:56
Držíme všichni palce :o)

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-07, 01:01
kýla je "prkotina", tak doufám, žes zas natáhla ty gat? ;o)
fajn, že to není nic horšího, žofka je mla?och, operaci zvládne levou zadní.

neptala ses náhodou, jestli je možný, aby se to vyvalilo takhle ze dne na den? nebo to je n?kde uvnit? a jak se to zv?tšuje, tak to pak najednou vyleze i ven? v?bec netuším... :o/

a jak to vypadá? p?esnej popis - i pocitov? na omak a tak. já to (nejspíš) zítra uvidím, ale i pro ostatní - JAK VYPADÁ KÝLA?

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-07, 01:50
Marti,dám osahat. veteriná?ka ?íkala,že je možné,že to má od mala a že se to zv?tšilo-prý to bude jen tuk,st?evo by prý bylo citlivé. mluvila o pupe?ní kýle,ale tu mají co jsem ?etla mlá?ata,taky ?íkala n?co o souvislosti s kastrací-žofka m?la drobné komplikace s podkožním krvácením-mohlo se to objevit tehdy a prost? to te? vyrostlo. v podstat? je to relativn? tvrdé,nehýbe se to a m?lo by to jít ven,aby se tam náhodou necht?lo sk?ípnout st?evo. narkózu používají inhala?ní,tak ani moc nešílím obavou...kalhoty mám hore;-) jen vyhrnuté ke kolen?m:-D
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-10, 16:35
Jsme zpátky z veteriny...

Žofka má vrozenou vadu "bílé ?áry" (pruh vaziva,
ke kterému se sbíhají z bok? všechny ty svaly), má
ji širokou a p?íliš tenkou. Díky tomu se tam n?co
dostalo a bohužel to hrozí znovu, i když vet
?íkal, že si myslí, že se to nestane. Ale kdyby
náhodou, tak aspo? vím, která bije.

S operací byli rychle hotoví a po hodin? už byla
žofka vzh?ru a prý na veterin? ?ádila :) dali jí
samoz?ejm? antibiotika, na stehy máme p?ijít za 12
dní. Dostala sjem pro ni n?jaký sirup na bolest,
jméno netuším, dal nám to do st?íka?ky a nemám to
na ú?t?.

Doma, když jsem jí cht?la rychle p?ed?lat
p?epravku do "letního bytu s komplet vybavením"
tak šmejdila kde mohla (jen po p?edsíni, kde nemá
kam vlézt ?i vylézt), pila jak o život a cht?la i
jíst. V podstat? se chovala, jako by se nic
ned?lo. Te? chrní jako andílek :)

Suma summarum dopadlo to výborn?, jsem jen trochu
v šoku ;-)

Díky za držení palc?.Bestie Žofie Potfora Andula
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-10, 16:39
Tak to jsou dobré zprávy. Držíme palce, a? je rychle úpln? fit
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-10, 17:14
Aniii, supoer správy :-) Ten sirup na bolest bych snad ani nedávala. Vl?ákovi se za poslední 3 m?síce vet hrabal v b?iše 2x a fret nikdy ani nenazna?il, že by ho b?icho po operaci bolelo.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-10, 17:19
on ?íkal, že jí ho mám dát když by mi p?išla n?jaká
nesvá ?i bolavá, jinak ne
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:51
To je skv?lé, že to beruška tak výborn? zvládla.

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-11, 08:07
Tak aby Johana nebyla jediná zajímavá paranoidní ?lov??ina :-D - Žofka celou noc nejedla ani nepila. ?era se po vod? a jídle hned vrhla a v noci nic. Je možné,že jen kv?li únav? a že spala celých 8 hodin v kuse? Te? ráno jsem ji str?ila k jídlu, granule do ní padaly jako do bezedné studny,ale napít se necht?la ani z pítka,z misky ani z ruky. Mám ji n?jak nutit a nebo chvíli ješt? po?kat? Není možné,že jí bolí chození na záchod a proto nechce jíst? Mám zkusit jí dát ten sirup na bolest,zda to nepom?že? Chová se normáln?,chce b?hat a i skákat (t?žký trénink v lovu fretky p?ed skokem:-D),ale p?ijde mi jakoby slabší...což to jídlo vysv?tluje. B?íško na dotek citlivé nemá,v?era bylo,to mírn? kníkla...
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-11, 09:07
Aniii, odpovídá paranoik No-1. :-)

Ano je možné že v noci nejedla a nepila od únavy, resp. od "uvoln?ní" a spokojenosti že je ve "svém" skrátka tvrd? spala. Vl?ák mi po poslední operaci ud?lal to samé. Že nejedla a nepila cca 8 hodin, to mi tak moc nep?ijde, Vl?ák to d?lal taky a ob?as d?lá i te?, zejména v noci.

S tim pitim - pít musí. Takže jestli skute?n? dýl nepije, skusila bych mali?ké množství st?íka?kou.

Že je druhý den po operaci slabší je normální, bude taková ješt? i pár dní.

Nemyslim si, že by zví?e až tak "dop?edu uvažovalo", že nebude jíst a pít aby ho nebolelo p?i tla?ení b?icho. Kdyby jí bylo špatn? nebo mn?la bolesti nebude chtít b?hat.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:21
Johanko,d?kuji za uklidn?ní;-) v?d?la jsem,ze napíšeš:-D už se napila - aneb zakázané ovoce nejlíp chutná - z moji sklenice:-D asi jí zkusím dát vlastní,aspo? pro dnešek:-D ale pak už jen z misky ?i pítka. Fontánu zatím zkoušet nechci,aby mi necht?la utéct a b?hat po byt?...resp aby nelezla na pohovky a podobn?. Je totiž milovník horolezectví:-D a to se sešitým b?ichem nebude to nejlepší...
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:28
...super že pije :-) Já Vl?áka pokaždé mn?la až do vypárání stehú v malé p?epravní kleci kde nemúže šplhat a skákat vúbec a do vypárání se dycky poušt?l vysloven? pod dozorem, tedy ob?as jen minimáln?, když mn?l chu? moc blbnout šel za m?íže :-)
Držim palce!
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:51
žofka je taky v p?epravce :) a b?hat m?že jen v
p?edsíni, kde není nic, kde by se dalo
lézt...protože se tam nic nevejde :D
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-11, 17:37
Ani tak to je super, že jste tu operaci zvládli a snad už bude vše OK a už se jí to nikdy nevrátí.Celkem upraveno 4×. Poslední úprava: slunicko0811 dne 11.08. v 20:47.
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-23, 18:06
Jen hlásím,že jsme byly na vydání steh? a Žofka je úpln? v po?ádku a pan doktor nás nechce vid?t d?ív,než na o?kování...to mu sice s jejíma žlázkama slíbit nem?žu,ale pokusíme se:-D:-D:-D
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-23, 19:40
Aniii, super správy. :-)))

...já už z t?ch fretek blbnu, tož se nezlob za dotaz (jist? to tu je): kolik let je Žofce? To se ptám s ohledem na o?kování
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-23, 19:42
dva a kus ;-) takže ješt? o?kovat n?jaký ?as budem
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-23, 19:50
tak to s ohledem na v?k jo :-) Já p?estala oškovat psinku v 5 letech a vzteklinu letos (to je mu p?ez 6)
Avatar

Re: Bulka
Zaslán uživatelem/kou: stulitt (IP)
Datum: 2010-08-26, 21:57
Rynn, m?žu se prosím zeptat, jak to tenkrát dopadlo s tou Jonáškovo bulkou? Práv? jsem Samínovi (t?i a p?l roku, kastrovanej) našla pod pusinkou na krku bulku... Je tvrdá, tmavá, pohyblivá s k?ží, ale není p?irostlá ke krku... Tak 0,5 x 0,5 cm... Na dotek ho to rozhodn? nebolí... Na o?kování jsme nebyli...

Fotka zde: [forum.fretka.cz]

stulitt+Rody+Basty+Samu+Kiki :-)
www.stulitts-pets.wbs.czCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: stulitt dne 26.08. v 21:59.
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123Další
Aktuální stránka:2 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist