Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2
Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:25
Kontaktovali m? ze sout?že ?esko-Slovensko hledá talent s dotazem, zda nevím o fretce, která by um?la n?co vyjíme?ného...:-)Že prý tam mají t?eba pejska, který tancuje a že by to cht?li n??ím zpest?it. Paní produk?ní jsem vysv?tlila, že fretka je n?co jako ko?ka, a že povely lehni,sedni m?žu ?íkat od rána do ve?era s výsledkem nula a že ob?as když se jim chce, tak poslechnou na jméno. Nicmén? - kdyby jste n?kdo m?l doma n?jakým zp?sobem vycvi?enou fretku (haha), kontaktujte m? na ?íslo 775753030. Dám Vám spojení na paní produk?ní, která Vás pozve na casting.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: majda dne 22.07. v 15:17.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Ráchel (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:26
Vypoušt?ní bojových plyn? se asi jako talent nebere, že? :)

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:28
Rachel: leda fretku nabídnout do služeb ministerstvu obrany...
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:39
Moje fretky um?jí tak akorát hezky papat a spinkat ;-), ale máme kocoura, který chodí po kladin?, proskakuje kruhem, ská?e ze židle na židli (i skrz ten kruh) a když má náladu, tak na povel i d?lá "mrtvolu." Jenže nep?edpokládám, že by to cht?l d?lat kdekoli jinde, než doma...

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:51
p?esn?.... i kdyby nakrásn? n?kdo m?l "cvi?enou" fretku (jakože se takový semtam najdou), tak siln? pochybuju o tom, že ji p?emluví k n?jakým kousk?m kdekoli jinde než doma, resp. v klidu - tam, kde to zná.

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:54
Leda snad p?edvést fretku v kalhotách, jak to d?lají bavoráci. Ale tam nevidíš fretku. Tam vidíš jen skákajícího chlapa.(nebo rozchechtanou skákající ženskou)
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:57
Já bych navrhla Yasmininu fretku, která se umí báje?n? zakusovat do nosu :)
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-06-02, 16:59
To není pravda, neumí. Už jsem ji hlídala a v?bec nekouše, zato líže uši
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-06-02, 17:00
Na kameru to p?edvedla...to už jí nikdo neodpá?e :)
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Ráchel (IP)
Datum: 2010-06-02, 17:28
No, p?esn? :) Mám bujnou fantazii a p?edstavuju si, jak stojím (já nebo jiný fretka?) na castingu, stokrát opakovaný trik, který fretka ráda provádí-b?hání po všem možném, rourování... prost? nep?edvede :) Ten trapas znám, když mi na základce na recita?ní sout?ži naprosto vypadlo cokoliv, co jsem recitovat cht?la :))) Dopadlo by to stejn?, nebo i h?? :)))) A fretky jsou potv?ry, ty by si to užily :)))

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-02, 19:12
Ono je fajn, že fretky už takto vstoupili do pov?domí a má o n? zájem TV :-) Ale na druhé stran? bych se bála p?edvést v takovém programu t?eba fretku která na povel válí sudy (znala sem takovou), aby to nevedlo k zvýšení nákupu fretek ve zverinexech a následnému "moje fretka neválí sudy - ona kouše: už ji nechci (vyhodim ji na ulici)"
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: terattus (IP)
Datum: 2010-06-02, 19:18
Jako jediné, co jsem zatím Michala nau?ila, je válet sudy, ale to my ani venku nikde neud?lá, musí být doma ve svým a chtít kokyno! :)

PS: Te? m? tak napadlo, že by to mohlo být celkem divadlo, jak bych ho musela ze zákulisí táhnout po b?iše na vodítku na pódium a tam by se mi nejspíš s rozb?hem pov?sil na lítko a cht?l by se schovat :)))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: terattus dne 02.06. v 19:54.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: domca (IP)
Datum: 2010-06-14, 19:42
No..Alex taky umí hezky spinkat a papat,ale umí i trochu agility.Ale ty tam asi necht?j, ne?
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: domca (IP)
Datum: 2010-06-14, 19:45
P.S:Do kamerz bz to asi nep?edvedl!Ten jenom kdzž jsem ho natá?ela na mobil a nev?d?l o tom a jakmile bz to zjistil,tak bz se p?edvád?l!To bude asi problém!
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-06-14, 20:21
Erin napsal/a:
-------------------------------------------------------
> To není pravda, neumí. Už jsem ji hlídala a v?bec
> nekouše, zato líže uši

:o))) no to jsi nevidela pred 4mi tydny muj nos O:-) ona opravdu nekouse! :o)))))
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-06-14, 22:47
Nojo, když byla t?hotná nebo po porodu. U mne nekousala, nechala se mazlit a dokonce když spala a cht?la jsem v?d?t kde má vp?edu a kde vzadu a sahala jsem na ni, v?bec se neohnala. Že jsi jí ?ekla sprostý slovo? P?iznej se!
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-06-15, 00:25
proste ona je mala nervozka :o) jakmile se neco deje, musi viset na nose :o)

Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko hledá talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-06-15, 09:46
Takže jasný OTEV?U SI SANATORIUM PRO NERVOZKY. A to by v tom byl ?ert, abych nebyla nalezený talent.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-22, 15:21
Takže dnes m? znova kontaktovali z produkce...nem?l by n?kdo zájem (asi nejlépe dv? kámošky, které vezmou fretky) jít tam p?edvést fret?í agility? Tedy to co se odehrává na našich akcích..b?h rourou, b?h po lávce....prý to máme brát spíš jako srandu, když se fretky zastaví p?ed rourou a nevleze tam tak že se v?bec nic ned?je. Prý tam mají pozvanou krávu, o které majitel v?bec netuší, jestli vyleze z výtahu :-)))) Ovšem tentokrát už to sp?chá jestli by n?kdo cht?l pot?rebuji to v?d?t do zít?ka odpoledne
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-08-06, 02:51
Takže - Majda za to m?že. A já blbka, protože jsem se nechala zlomit.
Takže:
OBROVSKÝ DÍK JI?INCE, ŽE TAM SE MNOU VYDRŽELA, PODPOROVALA MNE A HLÍDALA V?CI KDYŽ JSEM CHODILA NA FOCENÍ A ROZHOVORY. OD 10 DO 23 HODIN.Bylo to od ní doslova hrdinství.

Pozvána na desátou - zapsali a ?ekli "kolem dvanácté". Kolem dvanácté ?ekli "kolem páté", v šest ?ekli "jo, p?ipravte se". Nástup na scénu ve 22.35. Zví?e spokojené, skoro celý den se chovalo v náru?i, bylo obdivováno a foceno.Když kone?n? p?išlo na scénu, bylo už umuchlané a ospalé a na lávce tém?? usínalo. P?esto ocen?no relativn? slušn?, ALE - na vystoupení dámy jejíž tanec se velice líbil paní Bílé si nekoupí lístek hejno mládeže, která oce?uje hlavn? "drs?áctví". Na pobíhání po lávce si mládež ten lístek taky nekoupí. Prost? tohle vystoupení bylo "z jiného soudku". Byli tam i králíci skákající p?es p?ekážky a výsledek byl velice podobný i když králíci kouzelní.

Byla tam ale v?c pro nás varující - jakákoli ve?ejn? provozovaná aktivita se zví?aty musí mít n?jaký ?ád (p?edpokládám obdobu výstavního ?ádu) náležit? schválenou nevímkým vším. Králíká?i sice tento ?ád mají, ale neméli ho s sebou a m?li veliký problém že nemají králíky v náležit? velkých klecích (m?li je st?ídav? v p?enoskách a navolno), já jsem m?la problém, že Lucíš spal v p?enosce v hamace, když byl kontrolován zívnul a lehl na záda, ?ímž dal najevo, že je týrán a kráva - no to už bylo úpln? na zbo?ení sv?ta. Marn? se produk?ní snažily vysv?tlit, že po?adatelem je slovenská agentura, která netušila, že je nutné n?co takového jako po?adatel mít.
TAKŽE a´t se vlk nažere - na podzimní sraz je t?eba vyhotovit cosi a nechat to schválit FŠUDE, snad i v americkém kongresu, protože ty kontrolorky byly tak milé, že píchnout do nich, vyte?e žlu?.
a další klad - domluveno s majitelkou zveráku na Opatov? a na Proseku - nebudou prodávat fretky, ale za provizi zprost?edkují prodej. Takhle už to d?lá n?kolik zverák?, kde jsem si s nimi povídala a považují to za docela dobré (bodej´t ne - mají prachy zadarmo a v podstat? bez práce, chovatel má odbyt a mlá?ata jdou z rodiny do rodiny)

Kdy se co bude vysílat nevím, porota se mi vlastn? docela n?žn? omluvila, že nepostupuji do dalšího kola

A zákulisí takového natá?ení - to je zážitek a docela škola - od nadšenc? p?es nekritické týpky, zu?ivé xichty které ve všech vidí konkurenci nebo dokonce nep?ítele, lidé milí i opa?ní. Profesionální technika v rukou profík?. Zákulisí Národního divadla. Totální vy?erpání.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-06, 09:26
Erin, to "lejstro" má název ?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystoupení - klub ho má od svého založení (musí ho mít, pokud chce po?ádat r?zná setkání a výstavy). Poslední m?síc Martina se Silvou ned?laly nic jiného, než pracovaly na jeho aktualizaci (takže dvoustránkový ?ád se díky novým na?ízením a vyhláškám roztáhnul na stránek šest). V?era jsem kone?nou verzi po n?kolikerých p?ipomínkách z Ministerstva zem?d?lství posílala ke schválení. :-)
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-08-06, 10:42
Majdi to je výborné, takže p?i každé akci musíme mít ten ?ád U SEBE, abychom nedopadli jako králíká?i, s kterými bylo zacházeno p?evelice oškliv? i když ho jako klub mají a postupují pod n?j.(ale nenapadlo je brát ho s sebou) M?j osobní názor ( a nejen m?j) je ten, že dámám šlo o lejstro, ne o zví?ata.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:03
Jeden ?ád výtisku je na každé akci..bude k nahlédnutí i na srazu a následn? na sch?zi - opravdu stojí za to si ho p?e?íst......
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:13
erin,

pokusím se uvést na pravou míru, protože momentáln? mám skute?n? "nastudováno" :o)

?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystoupení (obecný oficiální název tohoto lejstra) musí mít vypracován každý (organizace nebo jednotlivec), kdo chce uspo?ádat jakékoli setkání, kde bude víc zví?at pohromad?. a je úpln? jedno, jak se to setkání jmenuje - jestli to je výstava, hubertova jízda, cirkusové vystoupení anebo - TELEVIZNÍ NATÁ?ENÍ. ?ád nyní schvaluje ministerstvo zem?d?lství, d?íve ÚKOZ, nikdo jiný. ale...

... toto "zví?ecí setkání" musí dále povolit p?íslušná veterinární správa, ta ho nepovolí, když nemáš schválený ?ád. dalším povolujícím je p?íslušný m?stský ú?ad, ten nepovolí, když nemáš povolení veterinární správy.
pom?rn? jednoduchý a logický proces :o)

z výše uvedeného (a vlastn? i z tvého textu) vyplývá, že tento ?ád nem?li mít sebou králíká?i, fretka?i nebo kovbojové, ale m?la ho mít zpracována a schválena spole?nost (= jakási slovenská agentura), která tohle natá?ení organizovala. a dost m? p?ekvapuje, že kontrolorky n?co takového cht?ly po ú?inkujících (???).

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:14
?ád bude "viset" i na nových stránkách, vlastn? tu m?že být už te?. jen co p?ijde zp?t z ministerstva.

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:14
Majdi, možná by bylo rozumné dát ho bu? na stránky aby každý, kdo pot?ebuje, mohl mít sv?j výtisk (vytiskne a vezme s o?kovákem na akci - v nemocnici, v LDN, kdekoli kam fretky bereme) nebo mít jako klubový tisk - podobn? jako veterinární okénka
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:19
erin,

zkusím ješt? jednou - vypracovaný a schválený ?ád musí mít ten, kdo akci ORGANIZUJE, nikoli ú?astník. ten je pouze povinnen se ?ádem ?ídit a organizátor je oprávn?n, pokud tak ne?iní, ho vykázat.

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:21
No, uznávám, že jsem totální blbka, když jsem tam šla.
Slibuju na mou duši na psí uši, že to bylo NAPOSLED co jsem n?co takového ud?lala a ode dneška jsem tichý neaktivní jedinec.
Avatar

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:25
jestli jsi totální blbka si netroufám soudit, jen tob? (a ostatním) vysv?tluju, jak to funguje.

a pokud vím, nebylo by prvn?, co televize, resp. její spolupo?ádající spole?nosti a agentury, nedodržela v tomhle sm?ru zákon. n?kdy dokonce dostane pokutu, bohužel zdaleka ne vždy a zdaleka ne v takové výši, jak by zasloužila.

no, to se ostatn? d?je nejen v souvislosti s televizí, že n?komu projde prasárna se zví?aty beztrestn?, že jo?

Re: Sout?ž ?esko-Slovensko má talent
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-06, 11:25
Erin, zn?ní zákona si opravdu nevymyslelo vedení ?eského Klubu k týrání aktivních ?len?, ono to tam prost? takhle je psáno.
Na tom seminá?i o ochran? zví?at se speciáln? o televizích mluvilo - myslím, že veterinární správa už na n? má docela pifku. To na?ízení o ?ádu ignorují celkem soustavn? a po spoust? vysílání je pak veterinární správa zahrnuta stížnostmi.
Jestli je to na?ízení o nutnosti ?ádu smysluplný nebo není,o tom si m?žeme každý myslet své, ale jeho nedodržováním bychom si jenom zakládali na pr?švih.
Co se tý?e akcí v LDN a podobn?, tak to by mohl být problém - to se musí asi ješt? prozkoumat, jestli by na to sta?il ten náš klubový ?ád.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 06.08. v 11:33.
Avatar

Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist