Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:40
Dobrý den. Mám 3 a 1/2 m?sí?ního same?ka. Problém je se záchodem ! Když je v kleci tak si na záchod normáln? vleze a ud?lá pot?ebu. Ale když ho z klece pustím tak kadí do každého rohu. =( V ostatních tématech je a? si to p?e?tu v jiném temátu ale tam je to to samé v FAQ to není. Prosím o pomoc D?kuji moc !!
wc+Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 25.05. v 10:34.

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:43
rozmístit zách?dky i po byt?, nejen v kleci, fretku p?ed vypušt?ním z klece "donutit" aby si na WC došla a potom prost? hlídat a když se za?ne "štelovat" k vykonání pot?eby, odnést na WC a po vykonání pot?eby odm?nit, i když pot?ebu ud?lá až po p?enesení.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:45
D?kuji.. Ale ešt? je tu jeden problém. Když dám WC na ty místa tak se nevy..dí do WC ale vedle n?j =( (ešt? jednou omluva za nové vlákno)

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:47
chce to vydržet a p?enášet. taky záleží na tom, jaký WC má, v?tšina samc? odmítá na malý, trojúhelníkový, WC chodit..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:49
Áha.. Tak tady je ten zakopanej pes =D V rohu máme trojúhelníkoví zachodek. =) Takže mám koupit normální hranaté ?

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:52
jo, pro samce bych koupila rad?ji klasický obdélník, jsou pro n? "pohodln?jší". moji kluci sice chodí i na "fret?í" trojúhelník, ale i když tam zacouvají, tak bobek je sice ve WC, ale louže v?tšinou t?sn? p?ed.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:53
OK tak d?kuji za radu ;)

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:56
Majkl, záchodky co nejv?tší a m? pomohlo fre?ákovi dávát k dispozici prvn? malé plochy. Jak to popsat.. Nap?íklad jsem ho poušt?la v koupeln?, kde m?l jen pelíšky a wc a to ho donutilo jít na wc, jelikož jinak by si zne?istil pelíšky. Postupn? jsem p?sobišt? rozši?ovala na chodbu a dál do kuchyn?. Trvalo to asi m?síc, ale pomohlo to. Sem tam se sice zapomene, ale to je u fretek bohužel sem tam normální :) Nutno podotknout, že fre?ákovi v té dob? byly již dva roky. Mám ješt? 3 fretky a ty s ?istotností problém nemají.
Záchodky nedrhni moc do?ista, aby m?l možnost wc najít i podle ?ichu. Je dobré dát do wc i "vzorový bobek" aby v?d?l, že tady je to správné místo :)
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:58
OK A jinak tedy pom?že když dám do jednoho rohu kam chodí kadit t?eba..... misku s jídlem atp.. ?

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:59
Myslím, že by to mohlo pomoct. M? pomohly pelíšky a deky, protože jsem je mohla roztáhnout na více míst, ty si nezne?istili nikdy.
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 23:00
jo, i to by m?lo pomoct, dát tam misky, deku, pelíšky a podobn? to "obsadit", každopádn? to chce ale mít víc WC i v místnosti, nejen v kleci.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: Majkl 45 (IP)
Datum: 2010-05-24, 23:01
Do pelíšku mu dávme takové malé r??ní?ky a máme jich hodn?. Tak to zkusím ;) d?kuji za pomoc.

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 23:01
Jo to rozhodn?.. já mám t?eba fretky v kuchyni a mají tam 4 wc.. plus dv? v kleci a je to tak akorát, i když se to zdá fakt hodn?..
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-25, 10:32
majkl,

necht?la jsem do toho v?era zasahovat, ale nechce se mi v??it, že by ses zrovna o tomhle, tisíckrát zde omílaném, nikde nedo?etl.
zkoušel jsi se podívat do vlákna "první pomoc chovatel?m"? konkrétn? v tomhle odstavci je n?kolik odkaz?:

NEMÁME FRETKU, ALE ?UN?... že výchova k ?istotnosti podle matky fretky nefunguje? mlád? chodí všude možn?, starší najednou za?ala taky, vyhrabává stelivo nebo v n?m dokonce spí... jaký že to záchod je pro ni vlastn? vhodný? jo a taky pije vlastní mo?!! jak p?esv?d?it fretku, aby používala záchod

každopádn? tam p?idám tam i tohle vlákno.

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 09:43
Dobrý den,
pot?ebovala bych poradit. Mám 9 m?sí?ní sami?ku fretky. P?inesla jsem si jí když jí bylo údajn? 3 m?síce, z?éjm? nebyla nau?ená chodit na záchod.
Problém je v tom, že mi nechce sama chodit do záchodu. N?kdy tam jde, když má zrovna slabou chvilku, ale to je jenom málo kdy. Vi k ?emu záchod slouží, ale nechce se jí tam chodit. A navíc te? za?ala chodit všude možn? i sob? do pelechu, což ned?lala v?tšinou se vykálela vedle záchodu.
Pot?ebovala bych poradit jak jí mám nau?it na záchod. Uvažovala jsem, že to m?že být stelivem, ale to asi nebude, když si za?ala kálet i do pelechu.
Už si s ní nevím rady tak budu vd??ná za n?jaké užite?ké rady, které pom?žou. D?kuji p?edem

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-17, 10:14
není v ?íji? jinak problém spíš než ve stelivu m?že být ve WC

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 10:28
No práv?že v ?íji není, a ješt? jí nem?la. Záchudek má klasický rohový pro fretky. M?la už i hranatý, ale stejnak tam nechodila.
Jeden záchod má u pelechu a druhý jsem jí dala až dolu, kde chodí kálet. Ale asi se jí ten záchod nelíbí. :) Venku mi to až tak nevadí, že nejde na záchod, bo to jí pohlídám, ale když spím, nebo nejsem doma a je v kleci tak to je trochu na nervy. Vždy tam na m? ?eká dáre?ek. Jenom málo kdy se stane, že šla sama do záchodu, když nejsem doma. :)

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-17, 11:07
opravdu v ?íji není a ješt? ani nebyla? víš jak se pozná ?íje? jinak tedy nevím jaký klasický rohový pro fretky, ale pokud je to ten malinkej r?žovej s roštem, tak tam opravdu po fretce nem?žeš chtít, aby na n?j chodila.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 11:46
Jo vím, díval se naní i veteriná? a byla jsem s ní v útulku, tam paní ?íkala, že v ?íji není.
Ne ten záchod to není je v?tší.
Mám tady tuto.

[obchod.kralici.cz]

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-17, 11:49
nedivila bych se, kdyby ?íji veteriná? ani pani z útulku nepoznali..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 11:55
Hm.. a pro?? Oba tomu rozumí.

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-17, 12:17
nevím o jakou pani jde ani o jakého veteriná?e, ale vím, že ne každý s titulem MVDr ví co je fretka za? a že v?bec n?jaké období ?íje mají, natož aby v?d?li, jak to vypadá..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 12:24
Jde o Zuzanu Machovskou z Ostravského útulku.
Ale mohly bychom se vrátit k hlavnímu problému, že nechce chodit na záchod? Nevím, co sní.

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-17, 12:28
pak bych to odhadovala ješt? na období puberty.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-06-17, 12:32
:) Takže to sní tak musím vydržet a uvidí se až pomine puberta...

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-17, 16:13
keiri napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Jo vím, díval se naní i veteriná? a byla jsem s ní
> v útulku, tam paní ?íkala, že v ?íji není.
> Ne ten záchod to není je v?tší.
> Mám tady tuto.


dívala jsem se na foto, tenhle záchod JE pro v?tšinu fretek MALÝ. zkus opravdu n?co v?tšího, n?kdy to pom?že, nebo aspo? ?áste?n?.
jinak - puberta to m?že být taky, takže vydržet :o)

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-19, 15:47
Vendelín m?l ve všech 4 rozích pokoje pom?rn? rozm?rné misti?ky, resp. bedny, do 2 z nich musel p?eskakovat p?es vyšší okraj (byly to fakt bedny) a celkem to šlo.
Nemám odhad na rozm?ry, ale vešel se tam celý i s nataženým ocáskem a ješt? místo zbývalo...
Nicmén? trvám na tom, že jestli máš doma prase jako byl ten náš, nikdy nevychováš ani nezaru?íš , že nebude chodit vedle.. ;o)
P?eji mnoho sil a dostatek ?istících prost?edk? :o))
Avatar

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: jirka77 (IP)
Datum: 2010-11-22, 23:52
taky pot?ebuju pomoct, máme 8 m?sí?ní same?ka fretky a není nau?enej chodit na sv?j záchod. vyd?lá se kde chce. kolik záchod? vlastn? má mít??tresty asi nefungujou. byl bych nerad, kdybych n?co zkazil p?i výchov?. d?kuju za rady a pomoc. jirka

Re: Nenašel jsem odpov?? =(
Zaslán uživatelem/kou: fretys (IP)
Datum: 2010-11-23, 10:35
Taky d?kuju za radu. M?l jsem se svoji fretkou podobný problem,a el nakonec to byla jen otázka ?asu nakonec se ale nau?ila a ted je to už v pohod?.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 23.11. v 11:34.

Re: Nenašel jsem odpov?? =( (jak nau?it fretku, aby používala záchod)
Zaslán uživatelem/kou: Josef (IP)
Datum: 2010-12-16, 22:31
Zdravím,mám skoro 6 letého sance a trvalo nám to pomalu 2 roky než se nau?il na wc.Te? to za?íná pomalu na novo,ale to už bude asi stá?ím, jinak držím palce a p?eji pevné nervy budou pot?eba a bez trest? pro p?íšerky.Toto téma bylo zamčeno
TOPlist