pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: maykes (IP)
Datum: 2009-01-24, 17:07
Dobry de!pot?ebuji pomoct mám m?síc fretku ústara je ovšem 3 m?síce)a poslední 3 dny je neuv??iteln? agresivní,kouše dráty,což bych ješt? pochopil,ale jakmile jde ke m? líže mi prsty ale po pás sekundách za?ne kousat a trhat.sko?í mi i ponosu a kouše a trhá .. d?íve m? jen lízal ale ted je jak smyslu zbavený,nevíte co sním?[/b]

k+mlád?+Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 14.06. v 00:33.

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Rozzlobený Klaun (IP)
Datum: 2009-01-24, 17:56
Osobn? jsem m?l s Ferdinandem v tomto v?ku stejný problém a na jeho odstran?ní se mi osv?d?il postup, kdy po jakémkoli podobném útoku (pravd?podobn? se nejedná o útok jako takový, spíš malá fretka nemá cit a neví co si ve h?e nem?že dovolit.) jsem vyníka okamžit? zav?el do klece, klidn? i 5 minut po tom co sem ho vyndal. Fretka se tak nauí?í, že pokud si s tebou chce hrát, a voln? pobíhat, musí se podle toho chovat.

Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Nena (IP)
Datum: 2009-02-18, 11:22
No tak mi tohle moje fretka d?lala taky. První týden byla v pohod?, ale pak za?ala být hrozn? agresivní a nemohla jsem ji ani vzít do ruky. Po tom co mi prokousla nerv v ruce jsem ji nebrala jinak než v rukavicích. Všichni ostatní mi ?íkali že takhle se to nikdy nenau?í, ovládat stisk, ale já jsem necht?la riskovat. No tohle utrpení p?ešlo až po dvou m?sících, ale te? je to mazel a p?ijde za mnou klidn? jen proto, aby mi usla na klín?. Ostatní ?leny rodiny sice kouše po?ád, ale ne do krve. Zavíraní do klece mi nepomáhalo, ale myslím že ?áste?n? pomohlo že jsem ji na oplátku taky kousla do tlapi?ky. Samoz?ejm? ne tak aby ji tekla krev nebo n?co podobného. Musíš mít trp?livost, ur?it? si na tebe zvykne.

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-02-18, 11:24
Taky se nám neosv?d?ilo zavírání do klece, já jim stiskla ?elist když mn? kousli, nebo je koušu do zátylku.

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-18, 11:28
Já fre?áka když byl malý taky kousala :-) do kúže na krku (jak nosí samice mladé) zakousla sem se mu do kúže (jemn?) a zuba s ním zat?ásla. V?tšinou zústal ?u?et jak péro z gau?e a už nekousnul :-)))
Zavírání do klece na néj taky neplatilo, prost? si vlezl v kleci do pelechu a usnul :-)
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-02-18, 11:29
Ja jim cpala do huby hra?ky =o) anebo jim foukala do nosu....
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-02-18, 11:50
my zavíráme po?ád (9m?síc?). Do toho jsem se snažila kousnutí vyhnout - když jsme si hráli, tak jsem Barniemu dávala místo rukou hra?ky, hadry a podobn?. Když i p?esto kousnul / kousne, ?eknu mu nessmíš a zav?u ho do klece. Docela se na to nessmíš nau?il reagovat. Ta dv? S píšu zám?rn?, dávám d?raz na sykavky, aby to bylo pro n?j lépe rozeznatelné.
Celkem rychle p?estal kousat do krve, ale ožužlává nás furt, na to jsem si prost? zvykla. T?eba dneska se mi zakous do ponožky a necht?l pustit. Tak jsem ji svlíkla i s fretkou a zav?ela je do klece spolu:-)
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-20, 12:19
Dobrý den, prosím pora?te, jak nau?it osmitýdenní mlád? fretky chodit na záchodek... Když stojím p?ed klecí a chce se jí tak de na záchod, ale jakmile odejdu nebo je noc, tak si uleví kam se jí zachce jen ne do záchodku... Díky

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-20, 12:37
Kdybys trochu hledal, tak bys to tu našel, jakmile uvidíš, že couvá do rohu, vzít a str?it do zách?dku, za odm?nu že se trefil dávat pamlsek nebo líznout pasty..
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-21, 00:53
v noci a když zrovna u fretky není jí bude odm??ovat t?žko... však píše, že když je u ní d?lá to správn? :)

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-21, 09:59
Svým p?ísp?vkem jsem cht?la ?íct, že mlád? je pot?eba vychovávat, tzn. že když to ud?lá správn? v kleci, m?lo by dostat odm?nu. Je mi jasné, že u klece nestojí 24 hodin denn? ..
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-21, 21:15
Vždy když ?tu jak jiní trestají fretky když koušou, tak kroutim hlavou... p?edstava že bych moje kluky odnau?ila kousání tím že bych je zav?ela do klece... jim je tenhle trest úpln? ukradený... u m? pomohlo a pomáhá jim to skrátka vrátit! Musí v?d?t kdo je tu pán. Koušu je taky. Samoz?ejm? jim nohu neukousnu, ale zakvi?í. Po n?kolikátý, je to trest už psychický, protože v?dí co p?íde, proto sta?í jen chytit za krk a p?iblížit se k tlapce... kluci pak už k?ouraj a nohou uhybaj aniž bych jim n?co d?lala.
VYUŽIJTE TOHO ŽE FRETKY V T?CHTO PRVNÍCH M?SÍCÍCH KOUŠOU!!! DÍKY TOMU SI TO V DOSP?LOSTI TOLIK UŽ NEDOVOLÍ.
Šelmík kousal jak pira?a a dnes se všichni diví, jakto že mám tak hodnou fretku a nosí ho i má malá nete? =o)
Myšel byl samorost, v?bec nekousal a já ho tím pádem nem?la co odnau?it. Ke m? si nic nedovolí, ale k cizím je nevyspitatelný a záke?ný. K d?tem ho nepouštim.
Ešlym má v krvi temperament po d?dovi a kouše jak pira?a, hold to respektuji a ješt? "nastavuji" protože už te? vím, jak je to nutné zlo... bude z n?j druhý Šelmík =o)Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-21, 22:53
Kviky, pln? souhlasím, taky sem Vl?áka ob?as kousla když byl malej a nev?d?l co roupama. Fungovalo to super! :-)
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-21, 22:57
jj, souhlasím s vámi holky. Já taky Bonnienu odnau?ila kousat kousáním za krk. Te? sta?í vzít k?ži za krkem mezi prsty, když kousne víc než má, a už je jak asisten?ní pes :o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: nereida dne 21.08. v 23:17.

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-21, 23:09
jj =o) jen bohužel taky vím co m? ?eká..., tak zatracen? to pak bolí =oD ale co bych neob?tovala pro to abych m?la za rok klid =oD

Ešlym ví, že p?i h?e a mimo jídlo kousat nesmí a nekouše, ale jakmile mám n?co z ovoce ?i zeleniny, tak vím, že budu mít o dírku víc v prstu... má asi strach, že mu to n?kdo sežere... asi z doby kdy byl obklopen sourozenci a prali se o mlé?ko =o> Je jak jeden velkej nerv a honem honem to sežrat! D?s b?s.
Dnes jsem dostala kousanec za to, že jsem mu dávala vitamínovou pastu. Když m?amku z prstu dolízal, tak cht?l zkusit jestli m?j prst chutná stejn?... JÉ TEN DOSTAL! =o) Ale jak ?íkám.... jak m? kousnul a já ho pohotov? ihned chytla za krkem, tak už je?el... v?d?l že já si pomstu nenechám ujít =o)


Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: lucis97 (IP)
Datum: 2010-08-27, 15:44
Dobrý den mám problem s naším fre?ákem hrozn? rád škrabe a kouše gau? nevíte co s tím
D?kuji

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-27, 23:03
tak problém je asi v tom, že jste si po?ídila fretku... Milujou když m?žou n?kam zalézt, op?ít se zádama a škrábat. Milujou koberec, dob?e se do n?j zakusuje, skrátka si hrajou. Tak bude asi nejlepší jim po?ídit n?co kde si to vynahradí když jim zábavu na gau?i budete zakazovat. Mé fretky milují sk?í? kde je p?ihrádka s cejchama... sem tam najdu poctiv? rozdrbaný ru?ník... tak z n?ho pak maj už pelíšek... =o)

Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-28, 08:45
Lucis už n?kolika chovatelkám tady na foru fretky vyžraly zevnit? bu? gau? nebo seda?ku. Pokud je to jenom zespodu, mám dojem, že Martina tam natloukla zespodu pletivo. Jinak nevidím jiný ?ešení než jí do místnosti kde je gau? nepoušt?t...
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: nikuska (IP)
Datum: 2010-09-01, 17:15
Ahoj
Moje fretulka je tak cca 1-2m?síce po
kastraci,prod?lali jsme si i falešnou b?ezost,ale
všude sem ?etla jak se kastrací fretka zklidní a jak
je úžasná.Ale u nás je to pravý opak,d?ív to byl
mazel,spala se mnou v posteli,cizí d?ti ji vždycky
chovali na ulici atd.ale ted kouše opravdu do
krve,ostatní ?lenové rodiny se k ní ani nem?žou
p?iblížit,protože by to opravdu nedopadlo
dob?e,škrábe a kouše dve?e a je to fakt
síla..Myslíte,že se to?asem spraví a je to jen tou
kastrací a hormonama??protože žádné tresty
nezabírají a já nechci mít fretulku celý den
zav?enou,protože ni?í dve?e a lidi kolem

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-09-01, 19:19
Myslím, že sa tvári, že má mladé a preto je agresívna. Treba ešte chví?u po?ka?. Ur?ite ju nenechávaj stále zatvorenú, lebo sa v nej nahromadí ve?a energie a bude o to horšia.
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: nikuska (IP)
Datum: 2010-09-01, 19:50
nene falešno b?ezost a miminka už sme odnosili a
?ekala jsem jak z ní bude ta nejúžasn?jší fretulka
na sv?t? a ono pravý opak.Nenechávám ji v?bec
zav?enou taková nejsem,snažím se ji co nejvíc
poušt?t,ale jaksi ostatní už nemají nervy na v??ný
škrábání na dve?e a kousání do krve to je na tom
nejhorší.P?emýšlela jsem jestli by t?eba nepomohla
další fretulka,že by se aspon vy?ádili ale bojím se
aby to nebylo ješt? horší?

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-09-01, 20:19
1-2 m?síce po kastraci bych taky odhadovala na falešku, která v?tšinou po kastraci nastupuje stejn? jako t?eba po ukon?ení ?íje.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: nikuska (IP)
Datum: 2010-09-01, 20:22
ano ano ale to už sme si prošli m?li jsme p?t
plyšá?k?,které poctiv? donosil nakrmila,ale už je
odstavila sama a týden bylo vše ok.tak nevím co se
d?je ted..myslíte že by jako nastoupila už druhá
faleška hnedka takhle po sob???

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-09-01, 20:31
pokud m?la p?ed kastrací ukon?enou ?íji, tak potom ano - první faleška mohla být po ?íji, druhá ted po kastraci.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: nikuska (IP)
Datum: 2010-09-02, 18:56
no první nastala pár dní po kastraci a už
skon?ila,proto m? to p?ijde divný že tak hned po
sob?.No at je to co je to doufám,že to nebude
napo?ád,jinak to ostatní asi nep?ekousnou

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Ajja (IP)
Datum: 2010-09-03, 23:19
Ahoj, Jsem tu nová a mám od v?era malou fretku, a ona kouše a podniká výpady, zatím to nebolí,ale dvakrát už m? kousla do krve a jednou jsem ji z toho prstu nemohla ani sundat mám ji už tak malou trestat? Jemn? samoz?ejm?.Je to totiž nádherné malé zlatí?ko Dík

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-09-03, 23:30
Ajja: pro?ti si toto vlákno [forum.fretka.cz]
co modré písmo, to klikací odkaz (tam se ti objeví další p?ísp?vky) Ur?it? ti to pomúže. Držim palce!
Avatar

Re: pomoc s výchovou
Zaslán uživatelem/kou: Ajja (IP)
Datum: 2010-09-04, 23:11
Johana: D?kuji už jsem to ?etla tak to snad zvládnem.Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist