Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2
Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: boubela (IP)
Datum: 2004-03-15, 10:43
Ahoj, jak jsem už psala naše Betynka je ve falešné b?ezosti a adepta na ope?ovávání si vybrala m? :o)) Ne že by mi to nevadilo, ale docela to její tahání bolí. Je naprosto b?snivá a jakmile si do m? alespo? jednou nekousne, tak naprosto šílí... Dneska ráno lítala jako šílená, šplhala na m? a cht?la si m? n?kam odnést.
Nemáte s tím n?kdo zkušenosti? nevím co mám d?lat. Necht?la bych jí traumatizovat, ale už mám ruce upln? okousané... Díky.

faleš+fal+Celkem upraveno 4×. Poslední úprava: martina dne 28.06. v 19:34.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Tomáš (IP)
Datum: 2004-03-15, 10:56
Boubelo, zkus Betynce koupit n?jakou malou gumovou pískací hra?ku, nejlépe z latexu (je m?k?í než PVC), a? se jí to dob?e nosí.
Naše Ar?a si takhle jednu hra?ku adoptovala a pískaní brala jako ná?ek fre?átka. Sta?ilo zapískat a Ar?a p?ib?hla, a? byla kdekoliv.
T?eba to bude fungovat i u vás...:o) ... a pokud ne, fret?í ope?ovávání miminek trvá asi 5-6 týdn?, tak to budeš muset vydržet, i když jsi už trošku p?erostlé mlád?...:o)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: boubela (IP)
Datum: 2004-03-15, 12:12
Hra?ku má, ale jakmile na ní zapískáme tak p?ib?hne ke m? a jede... :o)) Ješt? zkusím jinou hra?ku, t?eba to zabere. Dy? tý prdelce se nedá ani vynadat, nem?že za to... Hol?i?ka moje, má to v té hlavi?ce tak zp?eházený :o)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Jana G. (IP)
Datum: 2004-03-15, 15:42
Moje zkušenost je bohužel jednozna?ná: z roztomilého mazlíka krvela?ná nervní bestie... Myslím, že s adoptováním mé osoby to nem?lo nic spole?ného.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: boubela (IP)
Datum: 2004-03-15, 17:25
To Jana G.: a p?ešlo to, nebo taková z?stala?

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Jana G. (IP)
Datum: 2004-03-16, 14:59
Boubela: P?ešlo!! Sice za pár týdn? (4?), ale te? už je to zase moje krásná milou?ká roztomilá Terezka, která mi olizuje nos a uši a je to ta úpln? nejhodn?jší fre?ulka pod sluncem. Ale byla doba, kdy m? hodnila po byt? se zjevným úmyslem natvrdo s výskokem a zakvi?ením se do m? zakousnout. (Kdybys m? vid?la jak p?ed ní prchám po stole, židlích apod. a pak ji lopatkou na smetí zaháním do klece.....)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: boubela (IP)
Datum: 2004-03-16, 15:59
To Jana G.: Tak n?co podobného je u nás. V?era mi olizovala ucho a najednou jemn? raf...a pak už jenom tiskla a táhla. Svou polohu a výraz v obli?eji rad?ji popisovat nebudu, ale musela jsem vypadat fakt dost komicky :o))
Hlavn?, že je to p?ejde. Je mi jí úpln? líto. Když p?ijdu z práce, tak už stojí v kleci a domáhá se pušt?ní. Jak ?íká m?j manžel, prý jsem dít? na prd, když jí po?ád odcházím a ona se o m? nem?že starat....

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2004-03-16, 21:31
Tö, co popisuje Boubela je opravdu adopce, se snahou zatáhnout neposlušné mlád? do bezpe?í. Jindy ale m?že fretka chovatele považovat za hrozbu pro miminka, a pak je na n?j agresivní. V obou p?ípadech to za 4, nejpozd?ji za 6 týdn? p?ejde. A s pískací hra?kou opatrn? - fretka si n?kdy myslí, že ubližujete miminku a zle vás za to ztrestá! U v?tšiny fretek se zapískání na hra?ku v dob? falešného mate?ství podobá spáchání harakiri.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-03-17, 20:47
matka fretka - zoufalé pískání buldoka a ku?ecího stehna považuje Vendelína taky za ubližování? Sice m? nikdy nekousne, ale d?sn? ská?e, vyvádí a musím mu vše dát. Pak si to sy?ící odnese do igelitky, po?ká, až vypadnu, vykoupe je oba pe?liv? a op?t uloží na "bezpe?né" místo... :o))) ??? Stále nad tím marn? dumám...

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2004-03-20, 20:32
No, Vendel sice nemá mate?ské pudy, ale ?ekla bych, že mu to vadí. Asi si myslí, že svoje hra?ky m?že týrat a donutit k plá?i jen sám :o)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-03-20, 21:14
Ale já, kdybych mu nezapískala, nikdy si toho "neužije", jelikož zlikviduje hra?ku tak, že na ni pískat nelze, b?hem n?kolika dní. Ale je fakt, že ku?ecí stehno má výdrž :o)))

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Kristýna (IP)
Datum: 2004-09-11, 13:13
cht?la jsem se zeptat co mám d?lat když má falešnou b?ezost moje fena??a jestli ji to že má mléko a nikdo ho nep?ijímá nemužu n?jak ublížit??D?kuju za odpov??

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2004-09-11, 14:57
Jestli myslíš psa, potom je dobré navštívit veteriná?e a ten by m?l poradit. Jinak bys mohla použít ji jako adoptivní mámu. Jsou fene?ky, které když mají falešnou b?ezost a tvo?í se jim mléko, jsou schopné p?ijmout cizí mlá?ata za svá. Mám za to, že by se jí m?lo pomoci, bu? ji to mléko vyma?kat, nebo to n?jak hormonáln? ukon?it. Myslím, že pomáhají masáže b?íška, ale opravdu by bylo nejlepší vzít ji k veteriná?i a domluvit se s ním.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2004-09-11, 22:01
Ja bych to nevymackavala, nebo se produkce mleka zvedne a muze zacit zanet. Vymackavala bych az na pokyn veta, az k tomu zanetu nedejboze dojde. Chladit (studena hadra, tak na pet minut), sebrat vsechny piskaci potvory, vsechny plysaky, nenechat ji povalovat, hodne ji nutit na prochazkach behat, nechovat se k ni jako k marodovi - proste si musi prestat vymyslet miminka:-))) Taky se doporucuje lehce stahnout krmeni. A vet to urcite muze podporit injekci... Rozhodne bych to nenechala jen tak - koledujes si o zanet.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2004-09-13, 09:39
Když m?ly naše fene?ky falešnou b?ezost, osv?d?ily se obklady z pleny namo?ené do mírn? kyselé octové vody (asi jako na salát) a dlouhé procházky, posbírat pískací hra?ky a krmení spíš "jalové".

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-09-13, 09:55
Moji známi dávali fenke pri falošnej brezosti (nieko?kokrát sa jej opakovala) obklady zo strúhaného surového zemiaka. Neviem ?i to je len "babský recept", ale fenke to vraj vždy pomohlo.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Petra R. (IP)
Datum: 2005-05-14, 10:54
Pot?ebuju radu!!!Líza asi p?ed týdnem porodila nic a adoptovala Carol.M?žu holky nechávat u sebe???Fred je v pohod? s obouma holkama.Carol je ?ilé hravé fre?átko a chce si s obouma hrát.Fredík to chápe správn?,ale u Lízinky si malá nab?hne-p?ib?hne s pusou od ucha k uchu jak má radost že jí vidí a Líza ud?lá chramst komkoliv na jejím t?le a odnáší si jí do klece a to potom Carol ?ve že jí to asi bolí a možná i proto,že se nem?že voln? pohybovat.Tuhle jí drapla a rozhodla se jí nepustit(od té doby je odd?luju).Nepomohla ani voda a ani Luboš jí nemohl vypá?it tlami?ku-d?sný!Jo a taky Lízina úto?í na nás a dost drasticky na Arinku(pes).
Ješt? jsem se cht?la zeptat na co si mám dávat pozor u Lízinky,jestli jí v tomhle bláznivém stavu hrozí n?jaké komplikace po zdravotní stránce.
Jediného koho Líza nekouše je Fred.Od toho se nechá pro zm?nu zase tahat ona.
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Jana.B (IP)
Datum: 2005-05-14, 23:18
Já jsem u falešné b?ezosti Jessiky d?lala KLOKANÍ MÁMU. Dávala jsem si fretku za tri?ko na b?icho. Cítila moji k?ži, olizovala a ?istila jako mimino. Byla nadmíru spokojená a klidná, no a já byla "6 týdn? t?hotná. Mohla jsem p?i tom d?lat všechno, nevadila a nep?ekážela.Zkoušela jsem i bat?žek, ale nebylo to ono, nebyl to p?ímý kontakt,který pot?ebovala.
Ur?it? bych ale ZRUŠILA pískací hra?ky.Jessika na tento zvuk reagovala zoufalým b?háním a hledáním "bre?ícího mlád?te".
Boubelo, vyzkoušej KLOKANKU a možná se vaše fre?ule uklidní a bude v pohod?.
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-05-15, 17:11
Jano pro Boubelu to asi neni aktualni.. ;) Jinak ja bych nemohla mit ani jednu pod trickem, potoze by mi hrozil druhej piercing - holky jaksi pri cisteni i vykusujou blechy - Tappi dosti drasticky..
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: denisan (IP)
Datum: 2010-08-14, 22:46
kéž by moje fre?ulka tahala za ruce :oD mn? vždycky vysko?í na rameno,zakousne se mi do ucha a tahá a tahá,už mám snad 4 dirky na naušnice :oD a taky mi ,,vykusuje blechy" na rukou,ale tím zp?sobem,že mi škube i chloupky-nep?íjemná depilace.Když ji nenechám si kousnout je schopná p?evrátit klec vzh?ru nohama-vysype granule,ko?kolit je po celé kleci.NO HR?ZA už aby ji to p?ešlo :oD ale na druhou stranu pak p?ijde a klidn? hodinu mi spí na klín? :oD plyšové hra?ky a hra?ky vydávající zvuky jsem jí zabavila,aby nem?la tendenci tahat mimina.tak jsem to ud?lal i s fenkou,když m?la falešnou b?ezost a za dva týdny ji to p?ešlo,tak jsem zv?davá,jak dlouho to bude trvat fre?ulce :oD

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Zdena P (IP)
Datum: 2010-08-28, 23:11
Ahoj,

m?la jsem fre?ulku ve falešné b?ezosti a asi p?ed dv?ma dny "porodila".
Te?ka m? furt tahá za ponožky a snaží se m? odnýst do pelíšku. V p?ípad?, že nemám ponožky tak m? secvakne zoubkama prsty u noh a snaží se úpln? stejn?. Taky m? po?ád olizuje a vykusuje blešky :-)
Je zvláštní, že p?íteli d?lá totéž, ale jakmile se dostane k jeho loktu, tak se mu do n?j docela siln? zakousne. Pro? to tak je je mi záhadou. :-D
Te?ka si adoptovala plyšovou ko?i?ku a v souvislosti s tím sem se cht?la zeptat jestli ju v tom mám podporovat nebo jí ju zebrat.
Te? si asi po?ukáte na ?elo, ale mám strach (spíš divnej pocit), že t?eba pak na ?u bude fixovaná a nebude ju chtít z pelíšku. Asi su magor :-D
Díky za odpov?? ;-)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-28, 23:14
až jí faleška p?ejde, opadne i zájem o "mimina"

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-09-07, 21:57
AHoj, mám op?t problém, já tele jsem si nenapsala, kdy za?ala Houmin? faleška, každoádn? mi to p?ijde už hodn? dlouho... nekouše m? už, ani netahá za ruce, min. 3 týdny, ale když hodím mí?ek, nebo n?co s rolni?kou, co vydavá n?jaké zvuky rozkvoká se letí za tím, ?uchne a nic, to samé s košt?tem. Te? je týden se ségry fre?ulí, máme hlídání. Po?ád ji ?istí. Nevidím ji ani si moc hrát. Zase plašim. |Vím že falešky trvají tak 6 týdn?, ale m?že se stát že to bude mít delší? Navíc se st?hujeme, tak jí týden vidím jen sem tam, mám práce nad hlavu, a te? jsem ji po dlouhé dob? zvážila a má 700g, zhubla. Prý dost s Ennie (fre?tule ?.2 na návšt?v?:-)) blbla, nem?že to být z toho? Nevím zda se mám znepokojovat. jen co ucítí bonbon je jak z divokejch vajec, pro n?j by m? snad i zakousla. Ovšem dnes jsem ji p?istihla na záchod?, a bobek ud?lala p?knej, tak asi baští, jak mám u sebe 2 fre?ule tak se neorientuju. Jo a cht?la jsem se navíc zeptat, otírá si stále fulinku o v?ci když je p?ekra?uje, je to normální? žádného výtoku jsem si nevšimla, je teda fakt že má asi po kstraci úniky mo?i, n?kdy nedob?hne a ud?lá mini louži?ku. Omlouvám se, že zas plašim a takhle vyzvídám, jenže jsem strachy bez sebe :-((( PROSÍM ZA RADU, mám depku, že snad zešílim.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-09-07, 22:15
Moje Brusinka (je to tcho?ice, ne fretka) si hlídala mlá?ata t?i m?síce, mezitím ji všechna p?erostla, sice ne už nehryzala tak moc, ale po?ád jo, a p?estala až te? nedávno, ve stejné dob?, kdy kone?n? za?ala jíst stejn? jako mlá?ata a nenechávala jim všechno jídlo, dokonce už jsem ji slyšela sy?et, když cht?la být u jídla d?ív. Až do t?í m?síc? mlá?ata hlídala a brala je jako "miminka," takže si myslím, že faleška klidn? m?že být delší, než t?i týdny. Naopak moje fretka si mlá?ata hlídala loni i letos dva týdny, to hryzala šílen?, ale t?etí týden už byla celkem hodná. Takže to m?že být podobn? s faleškou, u každé fretky jinak.

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-09-07, 23:20
J?, no v to doufám :-( D?kuji. Te? jsem u nich byla, zblajzla 16 ganulek MENU ud?lala bobek, oblízala spolubydlící a šla chrn?t, i když vidina zakázaných rostor je pro ni lákav?jší než spánek. No snad to tak bude, bezd?vodn? nekvoká, opravdu jen na n?jaké zvuky. No budu hlídat váhu denn? jsem maniak :-/ A všimla jsem si, že ta druhá má pr?jem, resp má bobky jako krávy, ovšem ségra jí krmí jinejma granulkama tak to bude tím. Ta kastrace byla opravdu propustka do pekel :-(

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-09-07, 23:27
Houmí, nechci t? strašit, ale já si užívala tahání
skoro 2 m?síce a ob?as mám i po roce pocit, jako
kdybych po?ád byla její mimi...a faleška by p?išla i
bez kastrace ;-) kdyby nebyli mim?a
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-09-07, 23:33
Fíha, no já mám pocit že to trvá dýl jak dva m?síce, tedy tahání ne, v?bec y její nálady bez hraní, mr?a jedna vážná. Vím vím, ale po kastraci p?išla faleška, a v pr?b?hu falešky otekla vuvla, a vše na novo. což o to, a? m? pokouše, a? mi klidn? ruku i nohu ukousne, ale a? je zdravá. Nejde mi tak o tu falšeku, jde mi o to zda je to normální. I když fakt je, že ona normální není celá :-D No jo, fretka :-)

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-09-07, 23:43
Moje fretka šla pot?etí do ?íje,když šla na kastraci. tudíž ?íje a falešky jsem si užívala od lo?ských velikonoc tak do ?íjna...do toho od té doby nesnáší n?které fretky,chytá hysterii když s nimi p?ijde do kontaktu a hlídá m?. po kastraci mi navíc skoro p?estala jíst,za?ala až te? v lét?. prost? anorekti?ka. podle všeho je ale absolutn? fit...jen je svá...a to v?etn? té nedávné kýly,tu podle m? dostupných informací žádná jiná fretka nem?la:-D
Avatar

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-09-07, 23:48
Jojojo, ?etla jsem o tom ve vláknu "Bulka", hlavn? že je fit:-). Ta naše prý taky, ale veteriná?i... jednu frete?ku mi umu?ili k smrti, tak jsem opravdu šílenec v neustálém afektu. chjo chjo. Snad ji to ?ejde

Re: Falešná b?ezost!
Zaslán uživatelem/kou: Zdena P (IP)
Datum: 2010-09-08, 09:42
Ahoj,

musím ?íct, že ste m? docela vid?sily, pá? my jdeme na kastraci v pátek a to hlavn? kv?li tomu, že m?la problémy s ?íjí, tak sem se rozhodla, že to kv?li jejímu zdraví bude takhle lepší.

Te?ka m? kouše p?ítele a ta?ku - asi je zatížená na chlapy. No jen doufám, že ji to p?ejde a ješt? víc se to po té kastraci nezhorší.
Mám docela strach, že po ní bude protivná a už nebude taková jako d?ív.

Takže po kastraci mám ?ekat další falešku?


Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist