Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3
Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: pavito (IP)
Datum: 2005-08-29, 16:07
Když tak procházím vlákna, tak jsem nenarazila na n?jaké starší fretky, krom? Milouška od Olgy. Mám 7 letého fre?á?ka Pe?u a za?ínáme chodit po doktorech (žlu?ové kameny, te? nov? zán?t análních žlázek, nezhoubný nádor u nadledvinek). Jaké máte zkušenosti se starými fretkami? N?jaký typ na speciální pé?i? Pe?a je jinak celkem v pohod?... Zatím...Celkem upraveno 4×. Poslední úprava: martina dne 01.06. v 03:28.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Rom?a (IP)
Datum: 2005-08-29, 16:15
doporu?uje se vitamínová pasta Geripet, ta je pro starší zv?? (ko?ky, psy...) Ferda zpo?átku prskal, ale pak si na ní zvykl a moc mu chutnala. má to spoustu látek, kterou pot?ebují stárnoucí zví?átka. jen se h?? shání, já jí sehnala nakonec na happy animals.Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 03.06. v 23:42.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-08-29, 17:10
Ono narazit na starší fretku je kumšt,opravdu se vasokého v?ku nedožívají a ty naše jsou asi vyjímky/možná je jich víc/.Co se tý?e pé?e o starší fretky, tak u nás bylo vše až do minulého léta v pohod?, krom zán?t? v oušku/ asi 4x/.Snad, že jsou rozumn?jší a ne tak vyd?šený a více spí, um?jí si to vYchutnat. Zv?davost je ale stejná, jako u mla?och? a žravost taky.
Bohužel u t?ch našich sta?e?k? se práv? objevují nemoci stá?í, u nás bohužel zhoubné nádory.Bojujeme dál.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: fr?an (IP)
Datum: 2005-08-30, 12:20
My mame Frtana, je mu neco pres 6let a ted po problemech s travenim se zase zotavuje, tak doufame, ze bude jeste s nama naky ten rok. Jinak zanet v uchu mel taky a porad se mu spini vic, nez to zdrave. Zatim je ciperka, porad je rychlejsi, nez 5mesicni Zofka :)

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-08-30, 20:31
?enda um?el v kv?tnu v sedmi letech.

Starší fretky by m?ly dostávat geripet a chodit dvakrát ro?n? na prevenci zahrnující b?žné vyšet?ení (pohmat, poslech, bobky,...). Jednou ro?n? by se m?la vyšet?it kapka krve na krevní cukr (cukrovka, inzulinom), p?i prohlídkách hlídat mízní uzliny (lymfosarkom), všímat si ztrát srsti a p?íznak? ?íje - hl. u kastrát? (nadledvinky), zadýchávání a kašle (kardiomyopatie).

U samic je vhodné, aby už byly kastrované (hyperestrogenismus, cysty, zán?t d?lohy). P?i prohmatání b?íška si vet všímá ledvin, jater, sleziny (nádory).

?asté jsou nezhoubné kožní nádorky, p?ipomínající bradavice, které se v pravidelných intervalech zastrupí a op?t sloupnou.

potr+vit+k?že+prev+stá?í+Celkem upraveno 9×. Poslední úprava: martina dne 14.06. v 22:39.
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-08-30, 20:58
Ano, te? to vím, že starší fretky by m?ly chodit na preventivní prohlídky, ale jelikož žije v kraji, kde fretky nejsou tak populární, tak náš vet, žádnou prevenci ned?lal!!!!Pouze o?koval, p?i tom ho jen poslechl a to bylo vše. Proto , kdo má starší fretku, je opravdu nutné s ní na prevent. prohlídku jít.
Je škoda, že v každém kraji není n?jaké special. pracovišt?, kde fretkám rozumí.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: pavito (IP)
Datum: 2005-08-31, 11:31
My s Pe?ou chodíme do brn?nské veteriny a v poslední dob? jsme tam pe?ení a va?ení (naposledy dneska - už jsem tam od za?átku roku nechala pár tisícovek, ale jinak to nejde). Jaké máme problémy, víme, zatím vše pod kontrolou. Geripet zkusím sehnat, jinak mu dávám multivitamíny od Gimpetu a Calopet.
Olga: dostává Miloušek n?jaké prášky na tekutinu v b?íšku? Já te? vyfasovala Furon (jestli je to ono)...

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka redakce (IP)
Datum: 2005-08-31, 12:37
Tak to má trable se srdí?kem, ne? Furosemid(Furon je na odvodn?ní, v?tšinou se tekutina hromadí p?i srde?ní vad?. Kam v Brn? chodíte?

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-08-31, 15:24
Pavito, on bere pouze Prednison, kv?li nádor?m.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: pavito (IP)
Datum: 2005-09-01, 09:28
No, trable se srdí?kem nemá (jen slabounký šelest), ale má nádor u nadledvinek - u tepny, z?ejm? ji za?íná utiskovat a za?alo se mu kulatit b?íško. Proto dostal ty prášky.
A chodíme k Hauptmanovi a Jeklovi.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-09-03, 15:06
No, nebude trvat dlouho a Vendelka budeme asi taky po?ítat mezi starší fretky, i když se tedy v?bec sta?e a d?stojn? nechová - je mu 63 m?síc? :o)
M?l by už v tomhle v?ku ten Geripet?
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-09-03, 16:30
Asi ano, ale já nevím, poradí Matka fretka.Já jsem mu celá ta léta dávala Vitapet.Náš doktor mi nic jiného neporadil, až tady na foru jsem se dov?d?la, že Geripet je pro starší fre?ule.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: xnovm (IP)
Datum: 2005-09-19, 16:40
Tak m? napadá, není ten po?et starších fretek daný tím, že tady donedávna (bráno pár let zpátky) nebylo k sehnání po?ádné krmivo pro fretky, moc lidí ani veteriná?? o fretkách nic moc nev?d?lo a tak byla vyšší úmrtnost v útlejším v?ku? Taky m? zaráží, že všude ?tu v?k fretky 7-14 let a ješt? jsem neslyšel o nikom kdo by jí m?l déle jak 10.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: xnovm dne 19.09. v 16:41.
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-09-19, 16:44
Markéto, to už asi Vendelek za?íná být d?da! :-))) Ale nic si z toho ned?lej, naší Terezce už je taky 4,5 roku, i když vypadá a chová se po?ád jako malé fret?.
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-09-19, 19:44
JanaG - dík za povzbuzení :o)))
xnovm - naprosto souhlasím. Všem i sob? namlouvám, že se Vendelín dožije více než dvojnásobného sou?asného v?ku. Pro jsou fakta, že to píšou v odborných knížkách (tedy tu horní hranici) a pak zaky to, že v?tšina zví?az v naší rodin? umírá stá?ím poté, kdy p?ežili o n?kolik (n?kdy i dost) let p?edepsaný v?k.
Proti mluví práv? to, že nezním nikoho, kdo by m?l 12 a víceletou fretku :o(((
Jestli to na Vendelka p?ijde d?ív, trefí m?, protože to prost? nebudu ?ekat, i když rozumem vzato, nebylo by se ?emu divit :o(
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-09-19, 21:35
Ono dokud neza?nou žádné zdravotní problémy, tak se fretky staré chovají a mají ?ile k sv?tu jako ty mladé.M?j Miloušek byl tak y stále ?iperný, zv?davý, hravý a neúnavný p?i vycházkách, pak p?išla nemoc a b?hem krátké doby se chování velice zm?ní, hodn? spí ,žádné velké divo?iny, žádné nahán?ní.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Paw (IP)
Datum: 2005-09-20, 09:00
Kolik se ve skute?nosti fretka dožije? Myslím, jaké jsou vaše osobní zkušenost? Fildovi jsou ?ty?i a ?tvrt a je po?ád prašt?nej jak mlád? :-)

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-09-20, 09:23
T?ch nemocí se taky bojím. Sice mají kvalitní stravu, jsou štíhlé a zdravé, mají dost pohybu i lásky, ale.....
Taky si ?íkám, že co je dneska zdravé (kvalitní a drahé granule), o tom se za pár let m?že ?íkat, že je nejv?tší humus. Jako o všem.

(Na druhou stranu moje babi?ka m?la psa-vl?áka, krmila ho zásadn? zbytkama, p?i?emž denn? dostával "polívku" ud?lanou z p?epáleného sádla používaného p?i smažení, které sbírala celá rodina do velkých 4 litrových flašek od okurek, smíchaného s horkou vodou a zahušt?nou chlebem....Není mi jasné, jak se dožil požehnaného v?ku 16 let celkem ve zdraví - nikdy nebyl u veta krom o?kování a ani to nepot?eboval.)
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: xnovm (IP)
Datum: 2005-09-20, 10:40
Nezbývá tedy než doufat, že ty potv?rky tady budou hodn? dlouho. Ale stejn? je to jen krátký okamžik, když si na n? ?lov?k tak zvykne a miluje je. Sen aby nás provázely celým životem je bohužel neuskute?nitelný....
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-09-20, 15:40
Kolik se fretka dožije? M?j Miloušek letos oslavil 7 narozeniny /mám ho od mala celoro?n? na balkon?/. Co znám u nás fretka?e /jejich málo u nás/tak jeden se dožil 6 let, jeden nep?ežil ani rok svého života.Hodn? jich taky majitel?m "uteklo".

Dokud jsou zdravý, tak opravdu na nich v?k není v?bec nijak vid?t - starý nebo mladý- prdlý a divoký jsou stejn?.Ale jak p?ijde nemoc, tak to stá?í je vid?t MOC!
P?eji všem, aby se jeho fre?ule dožila co nejvíce let a hlavn? bez nemocí!!!!

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-09-22, 09:32
sem rada ze jsou tu i starsi fretky, protoze ja sem posledni dobou neslysela nic jineho nez ze umrela fretecka ve veku 3-4 let =o(
Sarky Bucynce zjistili leukemii - ale pozde, umrela ve trech letech a to behem mesice - bylo to tak rychly. A to i pres to ze byla krmena tim nejlepsim.. :o( takze dobra vyziva ne vzdy na 100% zaruci, ze bude fretka zdrava, ale pres to jim radeji dam to nejlepsi kdyz muzu, protoze prece jen je tam vetsi moznost nez u nespravneho krmeni..
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-09-22, 17:28
Yasmin.:souhlasím s tebou, taky dávám Milouškovi kvalitní krmivo- Vitakraft a celý život mu dávám vitamínovou pastu Vitapet, te? Geripet.Opravdu na n?m nešet?ím.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: pavito (IP)
Datum: 2005-09-23, 09:37
No, já jsem fre?á?kovi dávala granule typu Kitekat a tak, vitamínky dostával a dostává v podob? nap?. zeleniny. Až ke stá?í jsem mu za?ala dávat fret?í baštu (ne že by se po ní ze za?átku hrnul) a pasti?ky (d?íve jsem neznala...). Je fakt, že ude?il sedmý rok a má problémy.
Te? navíc (viz výše) se operoval nádor na nadledvince. Výsledkem je frete?ka bez ledviny, nadledviny, sleziny a kousku jater a sešívanou cévou. Bohužel se nádor dostal i na tyto orgány. Pe?ulka je úžasn? odolný a snáší to obdivuhodn? (a m? to stálo p?kných pár slz). Já bych asi už nežila po takovéto operaci a on hodinu po probuzení baštil. Tímto bych hrozn? ráda pod?kovala Dr. Jeklovi a Dr. Hauptmanovi za již druhou záchranu života mého milá?ka (první žlu?ové kameny). Jen doufám, že jsme si (hlavn? Pe?ka) vybrali zdravotní problémy na hodn? dlouhou dobu dop?edu a už budeme mít trošku pokoj.

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-09-23, 15:14
Budeme drzet tlapky aby tomu tak bylo..
To jak pises ze je fakt ze uderil sedmy rok a ma problemy - ktera fretka ne v tomhle veku!!
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka redakce (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:01
Ad délka života: ?endík letos um?el v sedmi letech (srdí?ko), Ferda kdysi v šesti a ?tvrt (tehdy se nev?d?lo pro?, zp?tn? asi inzulinom), Myška v osmi (metastázy v b?íšku) a ?itka v devíti (nevíme p?ímou p?í?inu).

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Olga (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:05
M?že n?kdo ?ící, pro? starší fretky mají tak ošklivé nemoci - hlavn? nádory?

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka redakce (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:10
Protože se dožily civiliza?ních chorob. Je to jako u lidí - s v?kem se zhoršuje imunitní regulace nádorového bujení - t?lo už si se zvrhlými bu?kami neporadí. Jenže to nesmíme brát jako špatnou zprávu, protože naopak je to vlastn? zpráva dobrá. Znamená to totiž, že se v naší pé?i dožívají opravdového stá?í. D?ív vetové tzv. "civiliza?ní" choroby u fretek neznali - ale to jen proto, že se jich fretky jednoduše nedožily! Kdysi, když naši p?edkové žili pr?m?rn? 40 let, byla rakovina také velmi vzácná ;o)

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:11
Mozna to bude genetikou.. Fretek v tehle republice zase neni tolik, aby se uz davno nemnozili vzdaleni pribuzni. Mozna to bude tim..
Avatar

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka redakce (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:12
Tím to nebude. U nás je našt?stí dost tcho?í krve :o)

Re: Starší fretky
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-09-23, 17:15
Jsem na tu krev zvedava pristi rok, a potom ten dalsi a dalsi.. Jestlize tu jsou opravdu jenom 3 vyznamnejsi chovy, tak to bude cim dal tezsi.. Ale je fakt, ze projevy to bude mit spis u mladat nez u starousku.
Avatar

Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist