Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3
Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:03
Já bych jim asi dala n?kam lavor s vodou, t?eba do koupelny, a? se ?vachtaj jestli maj chu?. Ale oba moji kluci mají k vod? odpor, takže by tam stejn? nevlezli. Já jsem v?era p?emejšlela, že je namo?ím ve van? a šoupnu zpátky do klece....
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:10
Já mám v obou vekovních voliérách koupací lavory, polotcho?ata si v n?m jen má?í tlapky, fre?ata se koupají mnohokrát denn?, vodu n?kolikrát za den vym??uju, protože jí mají špinavou a hlavn? teplou. Dosp?lé fretky se nekoupou, ale ochlazují je malí tím, že po nich ská?ou mok?í, nebo se k nim cpou do pelechu. Takže dosp?lé fretky ani nenamá?ím, ale když je hodn? velké horko, tak namá?íme hlavy, p?ípadn? h?bet, kozám a ove?kám, a psa poléváme konví, on se u toho hezky vzteká ;-)
Ko?ky jsou doma, kde takové vedro není, a králíci se ve venkovním výb?hu, který celý mají ve stínu pod stromem, chladí o zem, takže s t?mi taky nic ned?láme.

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:22
petro v?trák bych na n? rad?ji nepoušt?la.

jinak kluci mi do lavoru taky nevlezou, maximáln? si tam namo?í ?umáky, výjime?n? p?ední tlapy.
co ale milujou je "rosení" takovým klumpem, co s ním rosíme kytky. to se m?žou zbláznit a nechaj si to líbit. moc je to teda nenamo?í, jen po povrchu, tak je ob?as chytnu a trochu je namo?ím rukou i pod kožich.

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:23
Jo vidíš, to je ale dobrej nápad!!!
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:24
Tak zrovna tohle rosítko všehna má zví?ata nesnáší, ko?ky p?ed ním utíkají jak divé, myslím, že se jim nelíbí, jak to sy?í. Ale každé zví?e je holt jiné ;-)

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:25
AHoj.
Já v p?edešlém bydlení jsem taky má?ela hadry a p?es n? foukala. Dá se to, jen pozor na to, aby z t?ch hadr? nenakapala voda do jejich ležení,pak je problém. Leží v tom mokru. Moji m?li tenkrát pšíkání a n?kdy i pr?jem. Bylo to peklo. Na noc jsem je vynášela v kleci na balkon a blb? spala,protože když za?alo pršet, tak zase st?hování zp?t... :-(
Petro m?žu p?j?it mobilní klimatizaci. Váží to cca 60 kg, ale má to rouru a ta musí jít n?kam ven. Mám jí Praha 4 Mod?any.
Ochladí to menší místnost, v?tší ne, ale díky tomu jsem tenkrát s tcho?ema "p?ežila".


Ješt? jsem cht?la napsat, kdyby m?l n?kdo opravdu takto krizovou situaci (kolem Prahy), že teplota neklesne pod 30st,a ohrožuje to fre?ule na žovot? (hlavn? starý) m?žu nabídnout azyl, my máme dole u garáže do 20st i te? a jednu volnou místnost. Vedra mají být do konce ?ervence,pak by to m?lo být o trochu lepší...ale to je ješt? docela dlouhá doba :-(

Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:50
majdo,

jestli je to dobrej nápad si nejsem úpln? jistá, ale každopádn? mám každej den doma hezky vyt?eno (ono toho dost skon?í místo na nich na zemí ;o))
ale baví je to, ská?ou p?i tom jak pitomí, nebo ba?a n?kdy stojí a nechá se rosit jak vzácná orchidej... :o)

taky je ob?as bafnu a prost? str?ím do toho lavoru (jen tlapy) a chvilku p?idržím, aby se ochladili aspo? tak.
dneska ráno, když jsem šla do práce a vid?la je, jak leží v kleci jak mrtvoly :o/
ty vedra jsou fakt šílený, nejen pro n? :o(

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:52
Holky, díky moc za rady...

S tím rozprašova?em a kropením zví?at si nejsem až tak jistá. Kdysi jsem slyšela n?co o tom, že když se pak ta voda ze zví?at vypa?uje, tak jim to m?že zp?sobit úžeh (nebo úpal, nevím jaký je v tom rozdíl). Ale ono je to stejn? asi jedno, protože koupací lavorek tady mají, jenže je b?hem 5ti minut plný steliva a chlup? a už nemají co pít. Takže p?i b?hání vodu po?ád m?ním a v kleci je nekropím, maj p?es ní jen ten mokrý hadr.
V?trák teda nechám tam, kde je, fouká na nás, ale nefouká na klec.

Pavli - klimoška by se mi i hodila, dokonce ve ?tvrtek jedu do Prahy, ale jedeme nákupní taškou Citroenem Saxem, zpátky povezeme t?i p?epravky se t?ema fretkama, n?jaký vybavení do klecí a klece, takže už by se to tam asi nevešlo. M?žu v?d?t n?jaký rozm?ry prosím? Že bych se pro ní stav?la t?eba p?íští týden, pokud bude mít máma služební cestu do Prahy.. D?kuju moc za nabídku
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2010-07-12, 12:12
Petro, vysoká je 70 cm, dlouhá 40 cm a široká 30 cm. Váží 32kg (te? jsem šla prostudovat etiketu vzadu).Není extra výkonná,ale m? ulevila. Nerozumím tomu, ale píšou, že Cooling capacity (kapacita chlazení) je 700 BTU/h a Power Input (to je asi tzv. "výtla?") je 950W. M?žeš se n?kde poptat kdo tomu rozumí, jestli to má u Vás smysl... jestli to ochladí. V noci je to trochu problém, hu?í :-( a elekt?iny netuším jak moc "spapá", ale jak ?íkám, ja bych bez ní už asi tcho?e neudržela v po?ádku.

Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-12, 12:17
Pavli, d?kuju moc! Já se poptám a propo?ítám to na rozm?ry pokoje, zatím to n?jak zvládáme, ale jen zt?žka. V tomhle byt? bydlím m?síc a p?l a nic p?íjemnýho to tady s tím vedrem není :(
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2010-07-12, 12:21
Ok :-), ozvi se kdyžtak. Iva má na m? telefon...kdyby.
P
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-12, 12:32
D?kuju moc!!
Avatar

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Leny (IP)
Datum: 2010-07-12, 13:22
Já teda taky používám na ochlazení rozprašova? na kytky.Používám odstátou vodu z p?edešlého ve?era. Takže je akorát. A na Šotka st?íkám minimáln? z 20 cm délky, abych s ním nemusela "vytírat podlahu", on totiž všude vleze a ob?as si na kožíšku p?inese trochu prachu,byt dost ?asto poctiv? uklízím.

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: Ejmyk (IP)
Datum: 2010-07-12, 13:39
My dáváme lavor s vodou, má ho prakticky celý den, vždycky p?ib?hne, nejd?íve tam strká p?ední packy, pak za?ne "rejdit" ?umá?kem, za chvíli celou hlavou a nakonec tam hupsne celá a ?vachtá si tam s neut?chájícím nadšením :)

Re: Vedro-co s tcho?em
Zaslán uživatelem/kou: pejan (IP)
Datum: 2010-08-09, 13:21

Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist