Aktuální stránka:9 z 112
Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:18
rynn - kdyby se to, nedejbože, potvrdilo, ví, jak lé?it?

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:20
amonn: To by byl práv? ten Prednison... problém je, že oni to jinak než tou biopsií potvrdit nedokážou... a to se mi fakt hodn? nelíbí :(( nechci ho nechat ?ezat :(
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:23
a ta biopsie je ?ezání ?eho ? (te? su fakt laik blb ;)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:25
To by ho prost? roz?ízli a vzali vzorky z orgán?, který by podle nich mohly být postižený... Nap?íklad z t?ch lymfatickejch uzlin, který má zv?tšený, možná ze st?ev, který maj zvýšenou peristaltiku.... a tak.... prost? fuj v?c :(
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:33
jo tááááákkkkk ... =( no, co je lepší - rozum ?íká, lepší je vzít vzorek a dle toho v?d?t a srdce ?íká, to musí být strašný ... =(((

chjova =( chudá?ek malinkatej, to je mi tak líto ..

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:37
...jestli mné moje chabé védomosti neklamou, tak biopsie neni "?ezání" ale odebírání vzorku z nékterého orgánu pomocí sondy (jakési jehly), ?iže pomocí vpichu, ne ?ezu. V humámmí medicín? se délá biopsie i ambulantne. Takže to neni zákrok tak náro?ný jako operace.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:40
Rynn, a pro? si myslí, že to je lymfosarkom? Jaké p?íznaky nebo potíže mn?l? Moc-moc držíme palce!
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:51
Johana: Oni ?ikali, že by roz?ízli, že hlavn? u takhle malýho zví?átka se d?lá hodn? vyšet?ení špatn? :( a oni by mu brali víc t?ch vzork?... aspo? oni mi ?ikali, že by to bylo dost radikální- že by ho museli ?ezat...
Jinak- krev je OK, jenom lehce zvýšený jaterní testy a mo?ovina v krvi, mo? OK, bobky OK, na sonu: zvýšená peristaltika st?ev, lehce zv?tšený mízní uzliny- kv?li t?m uzlinám si to myslej, on totiž hubne a p?itom jí víc než v zim?... A ješt? má lehkou srde?ní arytmii, ale to prej zatim ?ešit nebudou, že to neni n?jak moc. A trochu zv?tšenou pravou p?lku srdí?ka, ale to zase mohlo bejt narkozou, kterou dostal na sono a RTG...
Nevim, co si myslí Hnízdo, Grégrová ?ikala, že by to mohl bejt lymfosarkom nebo n?jakej lymfo n?co, nevim co p?esn?. A jelikož mu cht?j nasadit ten Prednison, tak si to asi myslí i Hnízdo :(( no, jdeme tam ve ?tvrtek dopoledne, tak se uvidí :,(
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 19:55
Jak je fre?á?ek starej?

Já tu mám knížku od MVDr. Svobodu...podle toho co píše by to ani inzulinom být nemusel. Ale nemám scener...jen múžu z toho n?co opsat, chceš? Možná to pomúže...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:01
tohle má bejt lymfosarkom... :((( ale jestli tam n?co je, budu ráda, info mám akorát z ferrt news, bohužel je to málo obsáhlý :(
No, Rockymu bude 12.6. teprve rok...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:02
Rynn:
Nemyslím, že pro tvojí fretku je moc d?ležité, jestli má lymfosarkom nebo n?co jiného..Pokud se jí po Prednisonu uleví, tak sláva!! a brala bych ho delší dobu. Nechci t? zbyte?n? strašit, dává se i na vleklé chronické zán?ty atd.., ale i na onkologická onemocn?ní u zví?at. Já osobn? bych radikální ?ezání pominula, protože ze zkušenosti vím, že pokud se bude jednat o zhoubné onemocn?ní a ?ízne se do toho, p?ijdeš o fretku pom?rn? brzy.
Pochopiteln? jde o tvoje zví?átko, musíš se rozhodnout ty.
Ne?etla jsem to vlákno celé a nevím, jak je tvoje fretka stará, ale práv? proto bych já za sebe asi
s radikálním ?ešením moc nesouhlasila a pokud se po Prednisonu stav zlepší, asi by mi to sta?ilo. Zvláš?, když jiná lé?ba by stejn? nep?icházela v úvahu.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:04
Gazza: P?esn? proto tu biopsii nechci :( mn? spíš d?sí to, že Prednison jako kortikoid p?ece nabourává imunitu... :( ale biopsii fakt jenom v krajním p?ípad?...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:26
MVDr. Svoboda " Problematika chovu a chorob fretek"

Lymfosarkom (LS) je pomnérné béžné neoplastické onemocnení fretek. Fretky s LS mohou být rozd?leny do dvou skupin: prepubescentní a dosp?lé. Fretky mladší jednoho roku mají tendenci vyvinout akutní onamocnéní s hypertrofii thymu. U starších zví?at mívá onemocn?ní chronický prúb?h a je obvykle asociováno s lymfadenopatiemi. U starších fretek s LS jsou p?i klinických vyšet?eních obvykle dob?e palpovatelné zv?tšené mízní uzliny. LS by m?l být zahrnut v diferenciální diagnoze všech onemocn?ní s nespecifickými klinickými p?íznaky (anorexie, zutráta t?lesné hmotnosti, letargie).

P?ed použitím jakéhokoli terapeutického protokolu se doporu?uje provést vyšet?ení, která definitivn? potvrdí diagnozu a která pomohou ur?it stadium onemocn?ní ( hematologie, biochemický profil, radiografie, aspirace kostní d?en?, histologické vyšet?ení odebraných vzorkú tkání).

Z lé?iv používaných p?i terapii lze zmínit vinkristin, asparaninázu, cyklosoffamid, doxorubricin, prednison.


...z textu sem vypsala to nejpodstatn?jší...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:31
Johanko d?kuju moc...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:49
Rynn, rádo se stalo :-) Žel autor se o možnosti chirurgického ?ešní problému nezmi?uje...nevím zdali je vúbec možné. P?ítomnost lymfosakromu by se mn?la dát zjistit zmín?námi testami. Porovnávací tabulku krevních a jiných hodnot fretek sem psala Marcele, ale abys to nemusela hledat, jsou tu:
[forum.fretka.sk]
Podle mné je to spracováno precizn? i s rozd?lením na albínky a jiná zbarvení...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 07.05. v 20:52.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: fr?an (IP)
Datum: 2007-05-07, 20:55
Rynn držím pale?ky, já píšu v jiném vlákn? o slinivce, jak jsme na tom my a dnes ráno jsem operaci taky zrušila. Bojim bojim :(
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 21:00
Johanko d?kuju, já si tohle vytisknu a poptám se toho Hnízda... furt doufám, že je to n?co jinýho, co se dá ?ešit :,(
fr?an: D?kujem... Slinivkou nám taky vyhrožovali, ale na nic nep?išli... uvidíme ve ?tvrtek. Vám hodn? št?stí na operaci, a? všechno dob?e dopadne...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-07, 21:05
Hlavn? jsem zmatená, protože by se to m?lo dát zjistit z krve, ne??? A krev m?l v po?ádku... Já prost? biopsii odmítám. Ach jo, ve ?tvrtek se uvidí...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-07, 21:12
Rynn, záleží na tom, co všechno z krve zjiš?ovali...ned?lá se vždy komplet všechno...jestli v?dí, co hledat. Každopádn? p?i onkologickém onemocnéní se v humánní medicíné sledují onkomarkery...ale u zví?at, to nevím. Jen jako laik múžu dedukovat, že pokud je napaden lymfatický systém mohlo by to být vid?t i na základním krevním rozboru...ale múžu se mýlit. To by cht?lo konzultovat s vetem a to já žel nejsem...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-08, 00:17
Hmmm, tak asi by pro diagnozu fakt byla nutná biopsie, tohle jsem tu te? našla, z toho mála, co tu je :(
matka fretka napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Preventivní pé?e:
> standard: dvakrát ro?n? vyšet?ení (poslech,
> pohmat, teplota, uši, trus) - ideáln? na ja?e a na
> podzim kv?li období viróz
>
> geriatrie (nad 4 roky) - ke standardu nejmén?
> jednou ro?n? glukometrie, pozornost v?novat
> uzlinám, u samic ?íjím (vhodn?jší již kastrovat i
> dosud nekastrované), p?ípadnému zadýchávání
> (srdce) a ztrát? srsti (nadledvinky)
>
> MIMO PREVENCI jsou nutná další specializovaná
> vyšet?ení p?i podez?ení na n?jaké onemocn?ní:
>
> cukrovka, inzulinom (nádor slinivky) - glukometrie
> (Nap?. Na šejdru mají glukometr) tedy stanovení
> hladiny cukru v krvi
>
> srdce - echokardiograf (sono ani rtg v?tšinou nic
> moc neukáží, EKG už teprve ne)
>
> lymfosarkom - biopsie mízních uzlin>
> hyperadrenokorticismus (nadledvinky) - sono,
> pohmat, vyšet?ení krve (nutná kombinace t?í hodnot
> estradiol, androstenedion a 17-hydroxyprogesteron
> - jinak je výsledek testu velmi pochybný!!!)
>


Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2007-05-08, 00:48
Ahoj rynn,doufam,ze uz v klidu spinkas a netrapi te nocni mura biopsie.ja i nelinka vam drzime vsechny tapky pro stesti,budte statecni,urcite dej vedet ve ctvrtek,co na to hnizdo.chlupackovi pohlazeni a tobe dobrou noc

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-08, 00:49
Klokan: D?kujem... no, straší m? to tak n?jak furt :( dáme v?d?t ur?it?, spát už taky pomalinku p?jdem, fretky už sp?j v gau?i, tak je p?enesu do pelíšku a p?jdu taky....
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2007-05-08, 10:35
rynn - nezapome? každou volnou chvilku ?íkat rockymu, kdo všechno na n?j myslí ;)

t?eba by mu to (alespon) zvedlo náladu a nem?l by smutné o?i?ka - t?ch jsme si v poslední dob? užili až až .. ;)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-08, 11:56
amonn: On nemá smutná o?i?ka :)) on ?ádí jak ?erná ruka, ská?e s otev?enou tlami?kou... klasika, akorát teda vydrží denn? tak 2 ho?ky maximáln? :( ale vy?ídim mu to, dám mu to p?e?íst :))
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-08, 12:37
Rynn, múj fre?ák nevydrží a nikdy nevydržel lítat 2 hodiny v kuse!
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-08, 12:38
Johana: Dv? hodiny v kuse Rocky taky, s p?estávkama, kdy se vyspinká... :)
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-08, 12:44
Rynn: A jo...takhle vydrží... :-))) jak tu ?tu o t?ch všech nemocech, zas se mnou cloumá paranoja :-)))
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2007-05-08, 13:09
povidejte mi o tom, ja mam pocit, ze urychlene pofrcim nekam na kompletni prohlidku, abych mela klid, protoze se nela trosku zadycha a ja uz plasim, ze to je srdicko atd. paranoja koukam rozsirena populacni fretkoidni nemoc :-)))

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2007-05-08, 14:06
Rynn, držíme s montym pale?ky a i tlapi?ky! Je to t?žký takovýdle testy, a hlavn? nervi?ky pracují, to vím, co jsme si vyb?hali my. Tak se oba dva držte! T?eba to vše nakonec bude v poho! A ur?it? dej pak v?d?t!

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: sasmid (IP)
Datum: 2007-05-08, 16:23
Rynn:Myslíme na vás a p?ejeme,aby vše dob?e dopadlo :o)
Avatar

Aktuální stránka:9 z 112


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist