Aktuální stránka:110 z 112
Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Jeanette (IP)
Datum: 2010-08-05, 13:29
Johan, to vlákno jsem našla ;), díky.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-08, 20:27
?eším te? dv? situace ... na zemi máme kytku, ok to je v pohod?, je v obýváku, Monty do ní strká ?umák a ryje jen když není p?istižen, ALE kytka se hnojí a ?ešíme jestli není pro fretku nebezpe?né hnojivo?
a druhá otázka se týká prost?edk? proti hmyzu. máme v zásuvce tuhý drolící se prášek, a docela po n?m hmyz padá k zemi. nem?že to být pro fre?ule nebezpe?né? nepo?ítám že by to jedli, ale t?eba si ?muchnou. chodí kolem. klasický post?ik na mravence doma máme taky, ale to jsme použili jednou a dál už nebylo t?eba.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-08, 20:51
Na hnojivo bych dávala pozor. Nedávno sem potkala u veta psa co si vyhrabal zeminu pod bonsají, slízal ji i s hnojivem (asi mu to chutnalo práv? kvúli tomu hnojivu, pá? normální pes by zeminu asi nežral) a mn?l v háji játra.
Ten "drolící se prášek v zásuvce" sem nepochopila :-)
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:00
kuklynko,

proti strkání ?umáku a hrabošení v kv?tníku pom?žou dv? v?ci - dát kv?tník tam, kam se fretka SKUTE?N? NEDOSTANE, nebo ho nechat tam, kde je, koupit králi?í pletivo, ust?ihnout pot?ebný kus, a kv?tník pletivem shora "p?ikrýt". okraje pletiva zahnout a "omotat" (p?ima?kat) na okraj kv?tníku, tak cm až dva. drží to dob?e, máme to tak už leta. není to sice úpln? nejesteti?t?jší (kupuju zelené pletivo, aby nebylo na kv?tníku tak nenápadné), ale ú?el to plní na sto procent.

zásuvkové prost?edky proti hmyzu - nemám zkušenosti, máme všude sít?, takže je nepot?ebuju. ale tipuju, že výrobci po?ítají s výskytem ps? a ko?ek ve spoust? domácností, stejn? tak malých d?tí (ve výšce kousek nad zásuvkou), takže to z?ejm? savc?m nijak zvláš? škodit nebude, pokud v?bec.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:09
...akorát že p?es pletivo by t?eba zví?e mohlo zeminu lízat, nebo ne?

Jestli jde o ty p?ípravky proti zmyzu do elektriky, tak ty používám už leta, nikde sem se nedo?etla, že by škodili. Jako hned nad klec bych to nedala, ale to si taky nedám nad postel, že jo :-)
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:16
Johanko, je to klasicky do zásuvky, a má to p?id?lanou um?lohmotnou "sí?ku" a v ní je ukrytý ten tvrdý prost?edek, je to "jako" mýdlo, ale drolí se ?asem ... máme to v ložnici u nohou postele, a tam fretky chodí jen s naším dozorem, ob?as tam vletí, honí se ale nevšímají si toho. jen když to pak p?es den vyndáme a položíme na no?ní stolek, tak tam n?kdy chodí vegetit a ?muchat co tam máme položené. Jinak jsem to našla na netu, je to toto [www.zalevno.cz]
Martino, já dneska vid?la i hnojivo a tam se psalo že prý je pro zví?ata neškodné, ... tak leda to. To by pak snad opravdu vadit nem?lo. Kytka je v obýváku v?tší a Monty ob?as hupsne, reje ?umákem a hrabe. Jinak je hlídán. Je to vyložen? jen když využije chvíli nepozornosti pání?k?.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kuklynka dne 08.08. v 21:18.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:16
pokud není kv?tiná? zeminou plný po okraj a pletivo se p?ehne p?es okraj, tak nemá šanci, možná mravene?ník :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:19
hlína kon?í kousek pod okrajem kv?tiná?e ale on si prevítek vysko?í na zadní, op?e se packama o kv?tiná? a reje :) n?kdy do n?j hupsne celej

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:21
My dali na kytku v?tší oblázky,od té doby tam Žofka nehrabe. když hnojíme,tak jich n?kolik vyndáme a zase pak vrátíme. ale Žofka tam prost? už neleze,kameny jsou t?žší a ve 2 vrstvách,tak ji to p?estalo prost? bavit a zlobí jinak. a navíc jsou ty bílé oblázky v podstat? dekorativní
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:27
ješt? jsem slyšela, že se dá hnojit p?írodním hnojivem, n?co ve smyslu mléka a vody mám dojem. a te? jsem našla toto: Ve 2l vody nechat rozpustit 1 kostku droždí(používám i s prošlou zárukou,ob?as v lednici objevím).A kytky zalít.
nemáte n?kdo jiný tip? :) bylo by to mnohem lepší než kupovat ty chemikálieCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kuklynka dne 08.08. v 21:32.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:48
já používám do zásuvky ten strojek co se do n?j vkládaj takové placaté obdelníky...a ty se nedrolí. Taky sou strojky na tekutou nápl?.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-08, 21:53
ad pletivo - odpov?d?la vlastn? žofiro, p?es pletivo hlínu neolíže, nemám ji nikde (a nikdy jsem nem?la) až k okraji, vždycky je tam mezera minimáln? cm, n?kdy i víc.

ad oblázky - mívali jsme taky, opravdu je to dekorativní, problém byl v tom, že po ?ase nám pod nimi za?ala zemina chytat plíse?, jak to nedejchalo (a plísní se obalovaly i oblázky). takže jsme to zrušili. pár šutr? mám položených i te? na tom pletivu, kluky ?as od ?asu hrozn? baví vylézt nahoru a šutry (s náležitým rachotem) shazovat dol? na zem a tam si s nimi koulet, nebo spíš je šoupat... :o)

ad droždí - naprosto netuším, ale bacha, aby to nebylo jak v tý pohádce o vtipné kaši, co bobtnala, až lezla oknama ven ;o)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-08, 22:17
to ale není špatný nápad, dáme droždí, nabobtná nám hlína a pak jí m?žeme vyvážet ve velkém :-D
no, zatím nehnojíme, ale zkusím asi to p?írodní nejd?ív, pokud nekápnu v krám? t?eba na to co mazlí?k?m neškodí. to by pak problém m?l být zažehnán úpln? :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: honza_door (IP)
Datum: 2010-08-09, 15:53
Nevíte, z ?eho by mohla mít fretka už n?jakou dobu
studené nohy? Nedokrvení? Je jak z reklamy na ginko
bilobu...
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: L?ca93 (IP)
Datum: 2010-08-16, 12:12
Dobrý den, zase otravuji, ale cht?la bych se zeptat
jestli je normální že mi fre?ulka p?i h?e sýpe.. jak
kdyby m?la ucpaný nos a dýchala pusou .. p?itom žere
normáln? a hraje si všechno v pohod?, já jen jestli
to není n?co vážného :) D?kuji

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: verka24 (IP)
Datum: 2010-08-16, 12:43
L?ca93: není to náhodou sy?ení? :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: L?ca93 (IP)
Datum: 2010-08-16, 12:51
verka24: no já práv? nikdy netušila jak to sy?ení
zní.. takže netuším jestli na m? sy?í.. :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-16, 13:01
zadýchávání se a sýpání je u mládat p?i h?e dost ?astý.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: certik003 (IP)
Datum: 2010-09-25, 19:30
M?že fretka dostat žloutenku? V našem m?st? to te? ?ádí, tak mám docela strach.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-09-25, 20:34
netuším, zkus se zeptat veta - ale zrovna dneska lee odpovídala, takže kdoví kdy se zase objeví :o/

není mi to FUK

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: nicotka (IP)
Datum: 2010-10-26, 21:29
Máte n?kdo zkušenosti s touto voliérou? A nebo aký máte na ni názor? [www.zoohit.cz]
Podle m? je dostat?n? prostorná pro mé t?i fretky, vypadá dob?e a je i za p?ijatelnou cenu.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-26, 22:07
tak ta vypadá hoooodn? dob?e a v pom?ru k cen?... super... ale NA FOTCE...

taky by m? zajímal názor n?koho, kdo vid?l nebo užíval naživo.

není mi to FUK

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-27, 11:01
Zam??ila bych se hlavn? na ty sch?dky a otvory v patrech. sami?ky s tím asi problém mít nebudou, ale samci, hlavn? vykrmený samec v ?íji, by se tím možná neprotáhl?? t?žko soudit podle fotky.. pak by to asi z?ejm? cht?lo p?izp?sobit velikost záchodk? velikosti dví?ek, aby se daly protáhnout, když budou pot?eba vyklidit.. a jestli vidím dob?e, tak na dn? je taky m?ížoví?? to by cht?lo možná n??ím potáhnout.. ale jinak vypadá opravdu nádhern?!
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-10-27, 11:28
Podle mého to bude peklo na úklid , já už jsem prost? zvyklá vzít celý to plato z Ferret Nation a odnést ho do vany a vydrbat. A pak taky záleží na materiálu, jestli jsou ty šprušle tak pevný, aby se nedaly ohnout...na relativn? levných klecích se tu už leckdo spálil vid Silvo :-)
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: nicotka (IP)
Datum: 2010-10-27, 11:44
Na této fotce - [www.zoohit.cz] m?žeme vid?t, že patra se dají r?zn? p?izp?sobovat, protože jsou na zahá?ení, takže by m?ly jít i vytáhnout. A dráty podle m? nevypadají tence, tak snad nebudou ohebné.

Nikde jsem nenašla, jaký má pr?m?r otvor v pat?e. Napsala jsem na info a ?ekám na odpov??.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-27, 12:10
nicotko, na tý fotce cos poslala, jsou úpln? jiná patra, než která jsou (podle zoohitu) dodávaná jako originální k tý kleci..
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-10-27, 12:15
O koupi téhle klece tady jednou uvažovala PxNxDx.
Nevím, jak to dopadlo - zkuste se jí zeptat...
[forum.fretka.cz]Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 27.10. v 16:01.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: nicotka (IP)
Datum: 2010-10-27, 12:17
Jsou tam ješt? další fotky. Odkaz jsem poslala až na tu t?etí. Z?ejm? jsou ty všechny fotky i po zobrazení na jednom odkaze.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-27, 12:35
jestli dob?e koukám, tak na ty jedny fotce s tou barevnou výbavou sou ty 1/4 kruhový patra Ferplas?ácký.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-27, 14:32
na šprušle se dá n?co položit, to by nem?l být problém, a jinak se mi to m?ížoví zdá (na detailu klece) obdobný jako je na ferret nation. ?ili pevný.

s úklidem to asi bude o n?co horší než s ferret nation, to máte pravdu. ale za ty prachy bych do toho asi šla. podle m? není ani problém patra vym?nit za n?jaká v celku (s otvorem) a je to.


není mi to FUK

Aktuální stránka:110 z 112


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist