Jít na stránku:  Předchozí1234567Další
Aktuální stránka:6 z 7
Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-10-19, 13:09
lenka1996, pokud si jí registrovala vypln?ním formulá?e na této stránce, tak ti karta p?íjde na mail.pokud si registrovala na fretka.kom.cz, tak to je spojený se Slovenskou PK´, takže to se tady nedozvíš...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: lenka1996 (IP)
Datum: 2008-10-19, 14:03
zaregistrovala jsem ji tady:) a nevíte do kdy zhruba mi ta karta p?ijde?

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: Vojta (IP)
Datum: 2008-10-20, 00:54
TO Lenka1996 -> Tvuj mail s vyplnenou registracni tabulkou byl odeslan dne 11.10.2008 a 16.10.2008 ti byl odeslan mail s potvrzenim o registraci. Pokud ti nedorazil, mohu ho poslat znovu.
Avatar

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: lenka1996 (IP)
Datum: 2008-10-20, 16:28
To by jste byl hodný:o)!!!D?kuju

Re:
Zaslán uživatelem/kou: Rotty (IP)
Datum: 2009-08-19, 23:04
Mohu se zepata koho mam skontaktovat,kdyz jsem pred mesicem registrovala meho samce do PK a zatim mi nic nedoslo?diky
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2009-08-20, 01:24
Rotty, nezav?šuj, jsi v po?adí.... ;o)

Tímto se omlouváme všem, kte?í posílají své fretky ?i odchovy do PKF a nedostávají zp?t registra?ní ?ísla ani odpov?di. S p?ír?stkem v rodin? žel nemáme ?as ?ešit více "podstatných" v?cí... Nedostatek ohledn? PKF už je v ?ešení, tak prosíme o strpení.
Díky, Vendula, Vojta a Vítek
Avatar

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: Rotty (IP)
Datum: 2009-08-20, 10:41
jj v poradku,diky za info
Avatar

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-16, 21:51
VYSKYTL SE PROBLÉM S VPISOVÁNÍM ?ÍSLA ?IPU do obou formulá??. v sou?asné dob? bohužel není možné tuto chybu odstranit, ale existuje jednoduché ?ešení - ?íslo ?ipu za?n?te nebo ukon?ete oby?ejnou te?kou takto
98765432345678798. nebo
.1234567898765

(a pro ty, kte?í umí alespo? trochu pracovat s excelovými tabulkami - neblbn?te s te?kou a normáln? si nastavte formát bu?ky jako "text" :o))

a tímto zárove? dávám na v?domí, že pkf zase pomalu za?íná "fungovat". všichni ?ekatelé se v krátké dob?, b?hem následujích max. 14 dn?, ale spíš do týdne, do?kají potvrzení o registraci.
pokud vám potvrzení b?hem této doby nep?ijde (posíláme majiteli fretky na na e-mail uvedený v žádosti o registraci), dejte v?d?t bu? tady ve vlákn? nebo ješt? lépe - pošlete, prosím, formulá? znovu na pkf@fretka.cz s upozorn?ním, že se jedná o opakované zaslání.
že byla vaše žádost doru?ena a ?eká na vy?ízení vám obratem potvrdí automatická odpov??.

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-25, 11:00
VŠEM, KTE?Í zoufale ?EKAJÍ NA ?ÍSLA Z PKF

?ekatel? je p?es stovku, tak to chvíli trvalo (resp. trvá, ale už moc nechybí, asi t?etina), ale finišuju, protože vím, že n?kte?í ?ísla nutn? pot?ebujete kv?li výstav? (výstavám).

tak když se nestane nic mimo?ádného (volby, nespadne letadlo,...), již TENTO VÍKEND se do?káte :o)

pokud náhodou nestihnu rozeslat všem (ale v??ím, že ano), dám zase v?d?t tady, jaký je další "stopro" termín :o)

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-26, 19:37
VŠICHNI ?EKATELÉ BYLI DNES OBESLÁNI, pokud vám tedy potvrzení o registraci v PKF nep?išlo, znamená to jediné - soudruzi z endéer n?kde ud?lali chybu.¨

net?eba v?šet hlavu, napravíme, jen pošlete, prosím, formulá?(e) znovu - S POZNÁMKOU, ŽE JDE O OPAKOVANÉ ZASLÁNÍ(!!!).

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: Dodi (IP)
Datum: 2010-02-03, 09:59
Upozorn?ní na zápisy do Slovenské PK

Od ledna 2010 platí nový statut PK, proto budou fretky zapisovány do PK v souladu s tímto statutem a za spln?ní podmínky, že majitel uvede jméno, p?íjmení, adresu bydlišt?, telefonní ?íslo a e-mail nebo jiný kontakt na net (pokud ho má).
V p?ípad?, že zapisujete fretky prost?ednictvím registru fretkakom, uvád?jte rovn?ž kompletní údaje (tyto na vaše p?ání m?žou být skryté, tak jak to bylo doposud) bez nich nedostanete ?íslo PK.
To stejné platí p?i hlášení nových majitel? mlá?at.
pozn. - Do Slovenské PK je možné zapsat fretky nejen majitel? s trvalým bydlišt?m v SR, ale i ?ken? klubu SKCHF bez omezení bydlišt?.


307-515-842
Avatar

Re: Plemenná kniha - pokra?ování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-06, 00:50
rodí se mlá?ata, vytahuju vlákno. nezapomn?li jste zaregistrovat své odchovy, p?ípadn? nahlásit zm?ny (vážn?jší nemoce, odchovy úsp?šné i neusp?šné, p?ípadn? úmrtí - a d?vod úmrtí) u již registrovaných fretek?

instrukce k registraci do ?eské PKF v úvodním p?ísp?vku tohoto vlákna.

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-07-30, 08:37
Ahoj, ráda bych se zeptala, zda se mi poda?ilo zaregistrovat Ešlyma? D?kuju =o)

Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-07-30, 08:41
Tak jsem ho už našla =o) jen bych ráda upravila pár v?cí, nebo spíše doplnila a i fotku jsem myslela, že jsem posílala. Kam mám všechny informace poslat? Na pfk@fretka.cz?

Dodatek: tak jsem dopl?ující info poslala na fretkakom@fretka.kom.cz.
=o)

Kviky, ŠelMyšel a EšlymCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kviky dne 30.07. v 09:02.
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-30, 15:31
jestlis ešlyma našla, znamená to, že ho nemáš registrovaného v oficiální plemenné knize ?eského klubu (PKF), ale v neoficiálním ve?ejném registru (FRK).
možná je i v PKF, ale to te? nevím, napiš mi sz, podívám se ve?er.

už jsem se dívala, v plemenné knize opravdu není, takže jsi registrovala ve FRK a dopl?ující info poslala správn?.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.07. v 17:41.

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-07, 10:24
Jen bych m?la dotaz, když kliknu v úvodním p?ísp?vku
na ten formulá?, tak to napíše forbidden..Kde si ten
formulá? m?žu stáhnout?Díky...
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-07, 10:33
zkus to te?, a dej zas v?d?t, jestli ti to šlo, díky.

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-07, 11:51
No, po?ád to nejde. Už to tam nabídne možnost
download, ale když to dám stahovat, tak to hodí
tuhle hlášku: Sorry, we are unable to scan this file
for viruses.
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-07, 13:43
p?esunula jsem formulá?e do?asn? na "ulož to.cz", takže momentáln? by to M?LO fungovat.
až budou nové stránky (snad už brzy), bude tohle všechno jednodušší.

zas to, prosím, zkus a dej v?d?t, díky.

(omylem od silvy z pc psala martina :o))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 07.08. v 13:44.
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-08, 13:44
Bohužel mi to zase nejde stáhnout. Když opíšu kôd a
opravdu správný, tak se nic neza?ne stahovat.
Napíše, špatný kôd a nic víc. Ale kôd jsem zadávala
stopro správn? a tak padesátkrát a po?ád to
stejné...
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-08, 14:44
tak te? už nevím :o/

mohl by to, prosím, zkusit ješt? n?kdo jiný, jestli mu jdou nebo nejdou stáhnout formulá?e z úvodního p?ísp?vku tohoto vlákna?
díky

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-08, 14:46
jde to bez problém? otev?ít i uložit.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: barnie (IP)
Datum: 2010-08-08, 15:36
m? to taky jde,zrovna jsem si ho taky vypl?ovala
:-))

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-08, 16:03
Ano, te? už se mi to taky poda?ilo :)
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-19, 21:49
Marti:
Jsem do toho te? zamotaná... =o) kde mám tedy zaregostrovat prcka do toho PKF? D?kuju

Stáhla jsem si formulá? z prvního p?ísp?vku ve vláknu, ale zase nemám program v pc a p?ítel mi odjel s no?asem =o/ chjoooo

Kviky, ŠelMyšel a EšlymCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kviky dne 19.08. v 21:54.
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2010-08-19, 21:57
Kviky: martina je na dov?e, takže možná budeš muset chvíli vydržet, pokud t?eba odpov?? nezná Silva nebo majda
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-19, 22:05
Nevím vlastn? pro?, ale vedení PKF m? n?jak d?sí, takže všem informacím o ní se zatím pe?liv? vyhybám. Obávám se, že tohle má pod palcem vážn? jenom Martina. Kviky, vydrž prosím na Martinu!
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-21, 21:08
Já vydržííím =o) Jinak hlásím¨, že už mám doma kartu ?lenství =o)

Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: barnie (IP)
Datum: 2010-08-21, 21:31
ahoj kviky,já už taky mám karti?ku!!! :-) a barnieho už mám i registrovaného tady,takže parada...markéta...

Re: PLEMENNÁ KNIHA FRETEK
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2010-08-21, 22:05
Ahoj =o) No vidíš =o) jo a prosimTebe asi jsi se sama do?etla, že registrace PKF FRK je každá zvláš?... jak jsme si o tom psali na facebooku.

Kviky, ŠelMyšel a Ešlym
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí1234567Další
Aktuální stránka:6 z 7


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist