Aktuální stránka:5 z 30
Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-19, 22:33
Božo, Pavlo, sem to všechno pro?etla, tedy informací hafo a sem ráda že v "mém" vlákn?!

Božo, múj fre?ák - po?as p?esrs?ování - taky ob?as vyletí ze spaní a drbe se jak šílený, po pár dnech vy?esávání nebo škubání to p?ejde. Beru to jako b?žné línání srsti, které ho sv?dí.

V jakém smyslu by to drbání mohlo být projevem nemoce? A jaké?
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-19, 22:37
Lymfosarkom Johanko... I v po?áte?ních stídiích.
Bohužel se v?tšinou za?ne projevovat apatií až když je slezina trojnásobná :-(

Myslím tím "sta?ecký" pomalu probíhající lymfosarkom reagující na prednison. Ne "juvenilní" (fretky do jednoho roku) agresivní, nereagující a rychle probíhající.

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-19, 22:56
Pavlo, psl, dá se lymfosarkom zjistit z rozboru krve?
Mn?li sme komplet rozbor na podzim (biochemie a hematologie), vše OK.

Te? p?i p?esrs?ování se fre?ák takto pár týdnú drbal...ale jak je vy?esaný ze staré srsti (škubat to nešlo), už se nedrbe.

Apatický neni, spíš enormn? ak?ní, n?kolikahodinové hry doma + procházky venku si vyžaduje denn?.

Myslíš že mám nechat ud?lat n?jaká vyšet?ení na ten lymfosarkom? A jaká? Abych n?co ned?lala zbyte?né a jen ho nestresovala...ale zas abych n?co nep?ehlédla!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:11
JOhanko, ty výsledky jsem vid?la, ale tam by se to stejn? "nenašlo".
U starších fretek se vyskutuje typ lymfosarkomu,který je izolován v lymfatických uzlinách a jako reakce na tuto imunitní zát?ž se zv?tšuje i slezina (ta totiž odbourává "nepot?ebné" bu?ky bílé krevní ?ady - bílé krvinky všech typ?).
Takže, z krve moc ne. M?j Kuba i ?enda mají lymfosarkom , ale v krvi mají jen minimální odchylku v nálezu co se lymfocytární ?ady bílých krvinek týká...
Pozná se to za prvé:
apatií fretky, ale to až když se za?ne zv?tšovat slezina.
Dále: je možné fretce dob?e, ale velmi dob?e a na to je pot?eba veteriná?, který to má "našahaný" nebo Bóža to umí... prohmatat všechny periferní uzliny (krk, pod krkem, u klí?ku, stehna, podpaží atd...). Pokud je jakákoli zv?tšená, ud?lat punk?ní biopsii (jde jen o náb?r tkán? uzliny tenkou jehnlou, bez anestezie, nic, to je v pohod?...) a pak si ud?lat "nát?r" a dát to pod mikroskop. Jenže to musí op?t hodnotit n?kdo kdo to má "nakoukané"... No a tam pak vidí typy bílých krvinek a hlavn?, jejich po?ty, pokud dojde ke zvýšení po?tu lymfocyt? (ur?itého typu – to umí velmi dob?e t?eba Dr. Jungwiertová v Praze na Zhar m?st?, ale i u Vás ur?it? n?kdo) tak je diagnóza stanovena.
Dále je nutné ud?lat UZ (sono) sleziny. Ta bývá vždy n?kolikanásobn? zv?tšena.

Takže jestli je Vl?ák takto živý, nemyslím si, že by to hrozilo.
Jestli si chceš být jistá, tak nech velmi pe?liv? prohmatat uzliny eventueln? pokud n?jaou najdou ud?lat nát?r a m?žeš i ud?lat to UZ sleziny.

U tohoto typu lymfosarkomu je blbý, že probíhá i t?eba rok-dva „bezp?íznakov?“,vývýjí se, a poznáš to až tou apatií, kdy už je to dost rozjetý ale reaguje to dob?e ve v?tšin? p?ípad? na prednison.

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:11
Jestli se nedrbe po?ád a neotýká, nemá zv?tšený uztliny,tak se uklidni :o)nestresuj sebe a už vubec ne toho medvídka.

Jsem nemyslela drbošení p?i p?esrstování, to se drbe každej,i já :D

jéžiš, klííd, P?I P?ESRS?OVÁNÍ SE DRBOU VŠECHNY AŽ LÍTAJ CHLUPY.TO NENÍ NEMOC!
*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: boža dne 19.05. v 23:14.

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:19
No Pavlo,poznat se to dá i pom?rn? brzo, ješt? p?ed apatií, ale musí se v?d?t, co kontrolovat, hlavn? ty uzliny, ty jsou zv?tšený v?tšinou od za?átku.To je první, co se projeví dycky.A když se k t?m uzlinám za?ne brbat, a je jakoby nezhublej na ja?e a p?es leto,tak je jasno.
Ale ne když mu rostou nový chlupy,hele copak nevíte jak hrozn? to sv?dí,když rostou nový chlupy :D

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:39
...sorry, stejný p?ísp?vek se mi odeslal 2x...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 19.05. v 23:40.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:39
Pavlo, Božo, díky moc! Vl?áka prohmatávám, kam šahat na uzliny možná vím. Prvn? skouším krk, podpaží, slabiny...pak celou fretku. Dá se ?íct denn? a celkem do hloubky.
Skušený rakoviná? (i když lidský) pohledá :-)

Te? pújdeme k vetovi, místo na o?kování psinky, na b?žnou preventivku (bez odb?rú, ty mu d?lali na podzim), ...jen tedy zvažuju to preventivní sono b?icha...

Fre?ák žádné problémy nemá. Co myslíte s tím sonem b?icha?
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:45
Chudinka medvídek, tyhle starostlivý matky jsou nejhorší, hon?j i zdravýho fretáka po dochtorech, a vubec nechápou,že se mu to v?bec nelíbí a bojí se :D

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:46
Johanko já to u kluk? nad p?t let d?lám.
Sebrala jsem Ference 5let, Kubu 6let a ?endu 7let a všichni šli na sono.
Jeto docela drahej špás, ale hodn? to ?ekne.
Kuba a ?enda šli spíš na kontrolní, mají už n?jaký UZ za sebou kv?li tomu lymfosarkomu a Ferenc šel kv?li té cyst?, která se nakonec potvrdila.
Takže shodou náhod, všechno co je nad 5let tak jít "muselo".
Nicmén? i kdyby nemuseli, tak zrovna tyhle t?i už ze zkušenosti beru i preventivn?.
A mít jednoho, tak ur?it?.
Jen najít n?koho kdo umí dob?e ode?ít UZ b?icha u fretky...

Jinak, ty holý b?íška (musejí je na UZ oholit) jsou tak rozkošn? pusinkovací :-)

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-19, 23:59
Božo, Vl?ák je salámista, ten se nebojí ni?eho :-)

Pavlo, já si na to preventivní sono ješt? proklepnu naše vety a když ne, zvážím Brno. Na pen?zích nezáleží, jen aby bylo nato?ení sona a vyhodnocení kvalitní.

Je nutné fretku p?i tomto dávat do sedace? Nešlo by to vybavit pastou?

No to sono možná ano...ale to holení nevim....
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-05-20, 00:02
néé,sedace se ned?lá,oholenej j,na to šup,to se budeš divit a pak jen nanést gel a sondou ho budou studit a lechtat na b?íšku,takže se bude kroutit jak žížala a doktor prdku uvidí,až se ten gel oteplí,tak se fretka uklidní a pak je n?co vid?t :o)

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-20, 00:19
Božo, já vím od sebe jak ten gel studí :-)))
Optám se svého veta...no a kdybych z n?j nemn?la doprý pocit, sko?íme do Brna. :-)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-20, 08:11
Holky, te? jste m? teda vyd?sili, protože Pin?our mívá drbací záchvaty a mimo období línání :-( Tohle jsem asi radši v?bec nem?la ?íst.. :(
Ach jo, ale ten odb?r krve si vynutím..
Díky moc holky!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-05-20, 09:10
Petro, tak mu promatej uzliny, za ušima, v podpaží, v t?íslech, jsou.li zv?tšený, nahmatáš takový oválky, m?kký.

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-05-20, 11:23
Johnako, nám d?lali sona bez sedace, jenom sežrali p?lku pasty :) a RTG d?láme bez sedace...
Jinak uzliny taky fretkám prohmatávám, ale nevim, jestli bych poznala, kdyby byly zv?tšený :-/ p?ijdou mi velký i normáln?... no, tak centimetr krát centimetr... ale jak maj bejt normáln? u fretek, to netušim...
U nás se taky drbou i mimo línání, záchvaty, kdy vypadnou v noci z hamaky a drbou se, maj celoro?n?... ale všichni :-/Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Rynn dne 20.05. v 12:04.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-05-20, 11:25
my jsme na sonu ješt? nebyli, ale já rtg nezvládám, takže sedace, ale s Lukem to Barnie zvládl i bez sedace, takže to chce po?ádného chlapa a pracovní rukavice...
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-05-20, 12:05
No, je fakt, že RTG chce dva lidi, pokud musej držet fretku napnutou... ale dá se to. Sama bych asi m?la co d?lat...
A sono se dá d?lat s pastou u tlami?ky, takže to se taky dá :)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-20, 13:01
Holky,já mám všechny chlape?ky tak vymazlený a spo?ádaný, že na sono chod?j úpln? bez problém?.
Držím je pravou rukou za krkem a levou pod zádama a oni ?u?ej na ten monitor a když skon?ejí, tak ?u?ej jako, že to bylo bezva a co jako ješt? bude... a ani se nehnou. Fakt :-)RTG taky sama úpln? v pohod? a krev taky bez problém?...

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-20, 13:25
Tak jsem Pí?uchu prohmatala a nic jsem nenahmatala, tak snad dobrý... A nebo jsem se netrefila, což bych ?ekla, že spíš, ale myslím, že na zv?tšený uzliny by vet p?išel, když ho prohmatávat v pond?lí...

Jinak RTG a sono taky zvládáme, všechno bez pasty.. Dycky chytnu, ža?vu "te?", když se nehejbe a vet vyfotí a je to..
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-20, 14:14
Petro, tak množství krve p?i nabírání na hormony záleží podle toho jakou má veterina nasmlouvanou laborato?.
Tak by jsi se musela zeptat tam kam chodíš... :-(

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-20, 14:16
No tak možná proto po m? cht?l 4 kubíky :( A domluvit se s ním, že zajdu na jinou veterinu?
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-20, 14:17
Jenže musela by jsi mít od n?j zprávu, co p?esn? mají nabrat a pak si p?edem zjistit kolik kde pot?ebují krve...

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-20, 14:19
Tak já se s ním zkusím domluvit, zda by to šlo takhle a pro? teda po m? chce 4 kubíky.. D?kuju ti moc moc
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-20, 14:54
No není moc za? :-(. Dej v?d?t, jo.

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-20, 15:08
No to teda je, pomohla jsi mi opravdu hodn? moc!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-27, 19:38
Tak sme byli dneska s Vl?ákem na preventivce :-))
Srdí?ko OK, uzliny OK, zuby bez kamene, uši na svrab negativní, pachové žlázky OK. Kntrola glukozy se délala v lednu, komplet vyšet?ení krve v listopadu 2008. Vet prohlásil Vl?áka za absolutn? zdravého a s ohledem na nedávné rozbory sme odb?ry a sono ned?lali. Takže hurá! :-)))

A po konzultaci ohledne o?kování na psinku - vet usoudil, že v 5-ti letech už vytvo?enou imunitu mít musí (jak vysokou, to je individuelní, ale nejakou ur?it?) a s ohledem na to, že v našich lokalitách se de facto psinka nevyskytuje už roky (vet dostává kvartální hlášení z Okresní vet. správy) už Vl?áka na psinku o?kovat nebudeme.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 27.05. v 19:42.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2009-05-29, 10:09
kontrolovala sem pindika Montymu dle fotky co sem dala Johanka, a nasla sem taky n?co takového do žluta (žluto-bíla). ted tak koukam na jeji fotku znovu a rekla bych ze je to dost podobné.
docela se bojím estli to taky není cysta :( ale žádné problémy nemá monty.
volala sem na bilou horu objednat k chyld? (i kvuli kontrole usniho svrabu-jelikož naše vetka když ho našla ?ekla, že prý pokud je ho malé množství je to ok,ale že monty tam ma svrabíku více). prý v uších nemá být v?bec žádný takže chceme k chyld? na kontrolu.
ale ona má volno až 9/6 a jeste v ?ase co jsem v práci. nevíte n?kdo ke komu bychom ješt? mohli kdo by cystám a svrab?m rozum?l??? nebo myslíte že máme k té naší? (chodíme na H?rku, doktorka Lietavcová)
díky moc

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-29, 10:20
Kuklynko, n?kde tu psala PavlaZ, že chodí k MVDr. Jugwiertové a je s ní velice spokojená...akorát že ani netuším, kde ta vetka ordinuje a najít to tu nemúžu....
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?: cysty)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-05-29, 10:46
MVDr.Jungwiertová ordinuje na veterinární klinice AA Vet v Praze.
V Praze mají dv? pobo?ky.
Jedna je na Jižním m?st?, ulice Tererova.
Zde jsou ovšem jen dv? menší ordinace, které nemají non-stop.
Pak je další pobo?ka na V Praze na Zahradním M?st? v ulici Chmelová. To je klinika, která má non-stop, pom?rn? špi?kov? vybavená.
Zavolejte kdyžtak na to Zahradní M?sto (?íslo:271751907 nebo mobil: 604242789) tady Vám ?eknou, kdy a kde ordinuje Dr.Jungwiertová a dá se i objednat. M?žete i na to Jižní M?sto, tam bývá o mnoho mén? lidí a když by to bylo n?co na co tamnejsou vybavení, ?ekne Vám kdy za ní máte p?ijít na Zahradní M?sto.
P?ístup fakt profesionální.

Zde odkaz na veterinární kliniku AA Vet:
[www.aavet.cz]

Aktuální stránka:5 z 30


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist