Aktuální stránka:28 z 30
Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-10-03, 13:57
Tak držíme Vl?ákvi palce. Ty máš (teda vlastn? spíš Vl?ák má) vždycky tu výhodu, že všechno ?ešíš v?as, tak to snad bude dobrý!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-03, 14:02
už vím, kým-?ím chci být ve svém p?íštím život?...

není mi to FUK

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-03, 14:08
Holky díky moc za podporu.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-03, 16:28
Dnešní biochemka byla v celku OK. Ale je vid?t "n?co" v b?išní dutin?. Na zbytku jater by to být nemn?lo, možná na nadledvince (jak byl p?edpoklad primáru p?i operaci nádoru jater).
Vl?ák u vetú žere, pije, kadí, ?úrá, je i s vlastní p?epravkou zav?ený ve velké kleci, kterou systematicky demoluje, vyhazuje granule a vylívá vodu.
Do zítra tam bude na pozorování, možná se znova pro jistotu zopakuje sono. Zítra se s vetama dohodnem na dalšim postupu.
V noci slouží Vl?ákúv oblíbený vet (MVDr. Ku?era), tož Vl?ák bude ur?it? spokojený a vet z jeho tyátrú do rána na prášky.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Lída (IP)
Datum: 2010-10-03, 17:37
Johanko, my také držíme vše, co se držet dá. A myslíme na vás.

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-03, 20:09
hele, johano, ty to podáváš tak, že za?ínám vl?áka podezírat ze simulace!
že von se nechává hospitalizovat jen kv?li tomu oblíbenýmu vetovi a možnosti ho trochu pošikanovat?!!

není mi to FUK

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-03, 21:05
Martino, kéž by tomu tak bylo :-)
Vl?ákovi je te? u vetú OK, jak je na tom MVDr. Ku?era to uvidim.

Chvala bohu (jako ateista) za ty vety co tu máme pro fretky na klinice Bennett!

Každopádn? problém Vl?ák asi má: nádor na nadledvince.
...jemu je to te? jedno, pá? te? je mu dob?e, ale ráno mu bylo dost špatn?.
Já sem už te? na nervy, pá? musím zhodnotit s vetama jak dál (u freta co má jen 1/5 jater a nemá slezinu)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-03, 22:56
Pot?ebovala bych poradit: Vl?ák nikdy v kleci Fredy2 (starý typ) nepoužíval žeb?ík. Už 6 let jen ská?e z jednoho patra na druhé. Ale tím si te? naráží to b?icho (kde má te? diagnostikován další nádor).
Myslíte že by mu to vadilo?

Já už pro jistotu nachystala na zítra "p?epravní" klec...že bych ho dala radši do té (je malá ale je na ni zvyklý a má ji rád).
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-10-03, 23:57
Johanko, Vl?ák už toho vybojoval tolik, že to zvládne znova, neboj se. S celou sme?kou držíme tlapky.

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 00:11
bea: moc d?kuji za podporu.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-04, 01:33
nepochopila jsem dotaz, co p?esn? by m?lo vl?ákovi vadit, ale to je jedno.
myslím si, že každé fretce, zejména pak té starší, bohat? na spaní sta?í menší klec - za p?edpokladu, že v ní netráví 24 h denn?.není mi to FUK

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 08:57
Martino ptala sem se, jestli múže fretovi co má v b?iše nádor vadit, když p?i skákání v kleci z jednoho patra na druhé si nadáží b?íško.

Sice si nepochopila, ale odpov?d?la si mi :-) Pújde do p?epravní klece.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-04, 11:04
Pí?a m?l taky nádor nadledvinky, ale nijak jsem klec ne?ešila. Necht?la jsem ho stresovat odlou?ením od jeho milované sme?ky. Byl v kleci, sám spal zachumlaný v dece na dn?. On sám nem?l tendence lést po patrech. Ob?as se tedy prošel, ale oni mají v kleci žeb?í?ky.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 12:01
Petra p: a byl Pí?an operovaný?
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2010-10-04, 12:24
Ahoj Johanko,
držím palce a jen k té kleci Charlín byl operovaný a vždy jsem mu po operaci patra z klece vyndala nebo ho dala do menší klece tak aby vid?l na Kikinu a necítil se sám. M?l tentence na patra lézt nevím jestli by skákal ale normáln? to d?lal takže po operaci jsem je vyndavala. Pro m?j klid.

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-04, 12:32
Pí?an nebyl operovaný. Vím o n?kolika fretkách, které tuto operaci v Plzni nep?ežili a muj vet mi jí odmítl ud?lat. Na to, abych jela do Brna k Jeklovi, jsem nem?la peníze, bohužel a v té dob? ješt? moje máma nebyla smí?ená s tím, že se fretek nevzdám a odmítla mi p?j?it. Te? už bych si od ní p?j?it mohla.. On se nijak netrápil, jen mu v b?íšku rostl útvar, nic ho nebolelo a já si ?ekla, že ho nechám dožít a jakmile ho za?ne n?co bolet, nebo se za?ne trápit, nechám ho uspat. Ukon?il to sám, jeho smrt byla rychlá, sta?ili jsme na poslední injekci jen zavolat, ale už jsme se nestihli ani oblíct. Jeho umírání trvalo cca 10 minut.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 20:42
Vl?áka sme dnes odpoledne dovezli domu. Cítí se dob?e.
Ze všech vyšet?ení vychází asi toto: v b?iše je útvar, který by nemn?l souviset se zbytkem jater. Je to u levé nadledvinky, ale navypadá to jako klasický nádor kúry nadledvinky. Možný by byl nádor d?en? nadledvinky, ale ten je u fretek prý raritní. Mohlo by jít i o dodate?né srústy po operacích jater a sleziny.
Výsledky biochemky sou dobré, mo?ovina slezla jen minimáln? (ale zvýšená hodnota je jen o málo), ale ALTL (jeden z ukazatelú funkce jater hezky klesá k normálu).
Vl?ák nemá žádné p?íznaky onemocn?ní kúry nadledvinky, ani d?en? nadledvinky. Jaterní hodnoty má dobré. Tož sme se s vetama domluvili na pozorování doma a pokud se nic neud?je, na kontrole (sono) za 4-6 týdnú.

Špesl pro Martinu: Vl?ák odcházel od vetú spokojen. MVDr. Ku?era dnes odpoledne (po no?ní vozil zásobování kliniky) vypadal chudák dost p?ešle. Ale tvrdil, že Vl?ák ho v noci nijak netýral :-)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-10-04, 21:04
To je u ob?tí týrání docela bežný, že ml?í... :-)Držíme palce, aby byl Vl?ák už v po?ádku.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-04, 21:08
Johano: držíme palce, aby to bylo dobré
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 21:24
Moc vám všem d?kujeme za podporu!

Pani?ka je paranoik a perfekcionalista a Vl?ák je rozmazlenec :-)

Snad se na nás aspo? veti n?co nového nau?í. Pá? ur?it? k vetovi poletíme zas v blízké dob? (kdyby jen na kontrolu).
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-04, 22:00
:o)

ad nadledvinka - zatím nevím, jak histolka, zjistím v pátek až tam pojedu (n?jak m? ani nenapadne tam volat, jsem D?SNÁ pani?ka). ale reno se už druhý den po operaci tvá?il ZDRAV? a od t?etího dne (v pá operace, mluvím o ned?li) ?ádil, jako by mu ne?ezali b?icho a vnit?nosti...´
neuv??itelný - takhle kdyby snášeli operace lidi, bylo by to super :o)

není mi to FUK

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-04, 22:31
Martino, já se operaci levé nedledvinky nebráním.

Akorát že Vl?ák byl operovaný na konci kv?tna (akutn?) na ten nádor na játrech (to byl zázrak, že s tim masivnim krvácením z prasklého nádoru vúbec p?ežil), pak na konci ?ervence (plánované odstran?ní sleziny).
Tož te? na za?átku listopadu mi u 6 letého freta p?ijde další operace brzo, když neni akutní...

Kdyby mn?l to b?íško na zip (jak navrhoval múj p?ítel) bylo by to jednodušší :-)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-04, 23:26
ne, rozhodn? ti "nedoporu?uju" operaci, to je ?ist? na tob? - vetovi - vl?ákovi (po?adí si uprav dle pot?eby nebo pocitu :o))
to jsem jen cht?la ?íct, jak to probíhalo u nás a podivuju se nad tím, jak to maj zví?ata "jednoduchý" (a závidím)

není mi to FUK

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-04, 23:45
Tak Pí?uch m?l ten nádor tehdy na tý druhý nadledvince asi, už si to po?ádn? nepamatuju. Vím, že mi veteriná? ?íkal, že tla?í na "dutou žílu" (??), která prý vede n?jak od srdce a pokud se na?ízne, zví?e vykrvácí b?hem chvilky nebo co. Já už opravdu p?esn? nevím.. Pro m? je hlavní, že se Pí?á?ek netrápil...

Každopádn? p?ejeme Vl?ákovi hodn? síly a tob? pevné nervy!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-10-04, 23:47
Jasn?, budeme držet tlapky, aby Vl?ák veta neutýral - kam bys pak chodila?
Máme radost, že to Vl?ák zvládá. Je to prost? bojovník. Posíláme velké pohlazení.

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-05, 12:24
Martino, Vl?ák po té plánované operaci sleziny taky hned druhý den chroupal granule a chodil si jako by se nechumelilo :-)

Petra p: jojo, u pravé nadledvinky je ta neš?astná dutá žíla, ?ím se ta pravá nadledvinka stává skoro neoperabilní.

Bea: na té klinice je vetú dost, tak když se prost?ídají, snad Vl?ákovo rozmary p?ežijí všichni :-)

Od v?era je Vl?ák už na trvalo doma v p?epravní kleci (aby v té Fredy2 neskákal na patra). On je s timto ?ešenim nadmíru spokojený, akorát já se múžu v kuchyni mého pidibytu te? p?erazit o 2 klece :-)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-10-05, 12:54
No tak Pí?á?ek to m?l na té pravé, proto ho tu nikdo necht?l operovat, krom jednoho, který m?l za sebou takové operace asi t?i a žádnou úsp?šnou..
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-10-06, 15:30
Kedze mi Johana dovolila zahumusit jej vlakno mojimi problemami, tak sa pridavam do skupiny nadorov na nadoblicke (pravdepodobne). Sara ide v piatok na operaciu, vet sa tvaril optimisticky, nador je vraj volny (to citim aj ja), nie je k nicomu prirasteny, podla sona sa neda urcit povodne tkanivo organu na ktorom si dovolil narast. Podla priznakov ide o nadoblicku (skriabanie, vysoka fosfataza) a aby vlnak nebol sam bezslezinovy, tak jej zoberu aj slezinu, lebo aj ta je chytena. Ak mi Sara pri operacii nedajboh umrie, utrapim sa. Lebo inak je vesela, zerie, kadi, vystraja, akurat sa umorne skriabe, co som si myslela ze ma od Macka svrab. Nemala...;-(...ja som moc operaciu nechcela, vet a manzel ma ukecali. U veta to nebolo z hladiska penazi (ja som pre nich vysoko stratovy biznis) ani z hladiska "sak si to aspon vyskusame", to by si voci mne v zivote nedovolil. Takze som stale v stave uvah ano/nie a tak a bojim sa.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-06, 15:37
MajaZ: aj Vl?ák sa škriabe. Len neviem posúdi? ?i "normálne" alebo "nadmerne".
V piatok budem drža? palce a ?aka? že podáš správu o úspe?nej (iná možnos? u našich vetov neprichádza do úvahy!) operácii.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): hospitalizace
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-10-06, 15:47
MajaZ: držíme palce! Rozhodovat jestli operaci ano ?i ne je vždycky t?žký, když k tomu ješt? pacient vypadá zdrav?, je to ješt? horší. Ale asi bych na tvém míst? poslechla rady zkušeného veta...
Avatar

Aktuální stránka:28 z 30


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist