Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3
Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:43
na údaje od výrobce se m?žeš vyprdnout, fretka se nep?ežírá a zvláš mládata žerou ?asto a hodn?, takže pokud misku p?es noc vyžere, ráno je hladová.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 15.08. v 22:44.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:43
Hm,to bylo jediný, co m? tak napadlo....jestli si nebrání jídlo. Nicmén? m? zaujalo..b?há po zahrad?...to b?há navolno?
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:44
tak to fakt nevím - te? ve?er jsem jí jídlo do klece nedával a jen se snažil s ní hrát, ale jen kousala... Nebo to mám ud?lat tak, že jí ráno nasypu granule - a? si vezme kolik chce, pak vytáhnout, dát zase napoledne, vytáhnout a dát až ve?er? Nebo jí je tam nechat celý den?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:45
Granulky jí nech v kleci celý den, fretka se nep?ežere jako pes...vezme si jenom tolik, kolik pot?ebuje...
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:47
JJ b?hala na volno, sed?l jsem na židli a hlídal ji. skusím jí teda ješt? jít te? dosypat misku a? má co jíst p?es noc, ráno uvidíme, jestli bude sy?et a kousat zas...

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:48
a jako to kouše a sy?í jen proto, že má hlad?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:48
Mlá?ata vždycky žerou ?ast?ji než dosp?lí...takže bych vid?la problém v tom, že má prost? hlad a jde po jídle. Na volno bych jí nenechávala...sta?í chvilka nepozornosti a je fu?...
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:49
Nenechávej jí b?hat navolno...u? jí na kšírky.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:52
u?il jsem ji to každý den ve?er - ale skoro žádný pokrok... když nechce jít tak ji prost? zatáhnout a? jde nebo nechat a? si jde kam chce nebo jak... dnes když tam b?hala navolno tak když jsem zapískal tak p?ib?hla ke m?.. jinak že ute?e se nebojím, zahradu máme zabezpe?enou a fretku zaujaly ke?e máty a medu?ky :-D

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:55
To, že neute?e už si myslelo lidí :D
Fretka je zv?davý zví?e...jakmile jí n?co zaujme neraguje na nic....a na zavolání ti p?ijde málokterá...natož mlád? :)
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-15, 22:56
Zbyte?n? riskuješ....a v??, že to nestojí za to..
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:09
fretky, zvlášt mládata, koušou HLAVN? z hladu, takže p?ístup a množství granulí ur?it? nijak neomezovat, nažere se jen tolik, kolik pot?ebuje. fretka ti na vodítku nikdy nebude chodit jako pes u nohy a tam, kam chceš ty.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 15.08. v 23:09.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:31
tak a jak ji teda mám nau?it aby aspo? trochu chodila na vodítku?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:44
prost? jí vodítko nasad a ne?eš, bude chodit tam, kam chce ona, ne kam chceš ty a v?tšina samic moc na chození není, to spíš samci v ?íji..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:47
jinak byl jsem jí dosypat misku s jídlem a až se najedla, bylo vše ok, zase se mazlila... Takže snad to bylo jen tím... každopádn? díky moc za rady... :-)

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:47
To nejde nau?it,?lov?k musí pochopit,že fretka ven?í ?lov?ka a nikdy ne obrácen?. základem je nau?it jí snášet kšírky. fretka je osobnost,zv?davá a nebojácná,takže jde když chce ona a prozkoumává,když chce ona. jen minimum fretek chodí jako pes...teda skoro jako pes. a na to musí mít povahu. poušt?ním na volno ti nejspíš ute?e,ublíží si a nebo ji n?co zakousne ?i zraní,rozhodn? to není dobrý zp?sob pro budování n?jaké disciplíny.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:49
a až bude velká a bude mít hlad bude po?ád kousat a sy?et nebo se to zredukuje? Takže na procházku dlouhou více než 300 metr? to asi nebude že?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:52
Pro? by m?la mít hlad? Fretka má mít neustále p?ístup ke granulím!!!
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:52
tak kšírek snáší celkem dob?e... akorát se jí moc nelíbí, když jí ho dávám...

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:53
pokud bude hladová, bude kousat vždycky, neustálý p?ísun potrvavy platí po celý život, nejen v mládí. na 300m dlouhou procházku s ní klidn? m?žeš, ale bud p?jdeš tam, kam chce ona nebo jí poneseš.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-15, 23:54
Procházka je od slova nosit se:-D takže moje fretka se mnou chodí celodenní výlety. jenže ona fakt chodí...má to ráda,je jednou z t?ch výjimek. takže sama ujde na vodítku i n?kolik kilometr?.jen jí musím p?izp?sobit rychlost... jídlo musí mít vždy plnou misku,tak aby hlad nem?la. pak kousat z hladu nebude...ale bude kousat v rámci hry,obrany ?i útoku,když se nenau?í,že bolav? se kousat nemá....
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-16, 00:04
A ješt? jsem se cht?l zeptat... mám pro ni rohový záchodek- v?tšinou chodí na toaletu tam, ale p?es noc tam nejde... nevím pro?... n?kdy se poda?í i ve dne že se netrefí ... když se tak stane tak jí ono místo umyju a vyt?u mýdlem... myslíte že by byl lepší klasický obd?lníkový tvar aby chodila vykonávat pot?ebu JEN na záchod?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-08-16, 09:31
Pokud to je úpln? ten malý trojúhelník pro hlodavce pak ano, v?tší ko?i?í záchod by to mohl vy?ešit. Pokud se netrefí ale zárove? je na toalet?, pak je záchod malý. Pak to není tím, že by byla ne?istotná.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-08-16, 12:35
Máme záchod 30x50, packy dají do záchodu, zadek ven a ... Takže jen tam sedne, tak ho oto?ím a když to stihnu, je vyhráno.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: DzeiS (IP)
Datum: 2010-08-16, 14:41
[www.exo-eko.cz]
záchod je to tenhle. když chce tak si uleví tam, ale n?kdy prost? zacouvá t?eba vedle záchodku...

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-16, 14:43
Dzei:
S rohovými mám špatnou zkušenost...nesta?í jim..nem?žou si pohodln? zacouvat jak pot?ebují takže šel v?tšinou bobek p?es tu malou hranu.
Koupila sem obdélníkové ko?i?í a problém je vy?ešen :)
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-08-16, 18:49
Tak ten je, tuším, docela malý. Na dosp?lou fretku nebo dospívajícího samce nevhodný. Jen velice malé procento fretek na takový záchod dokáže chodití bez problému. V?tšina má rad?ji prostorn?jší v?tší toalety.
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist